https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/14.01-ITU-REKTOR.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’yu ziyaret etti. Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde (EURIE) yapılacak iş birlikleri ile 2022 yılı eğitim stratejileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aydın EURIE’nin, Avrasya bölgesindeki yükseköğretim sistemlerinin ve öğrenci hareketliliği ile işe alım dinamiklerinin keşfedilmesiyle yeni trendlere ve yenilikçi çözümlere ulaşılması noktalarında öncü olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu, eğitim sektörünün 2022 dinamikleri ve COVID-19 sonrası eğitimdeki dijital dönüşümü de değerlendirdi. Dünya ekonomilerini etkisi altında COVID-19 salgınının, eğitim sektöründeki dijital dönüşümü de hızlandırdığını ifade eden Aydın; eğitim sektöründeki dijital dönüşümün sadece COVID-19 dönemiyle sınırlı olmadığını, çevrim içi ve yüz yüze eğitimin harmanlanarak devam edeceğini belirtti. Aydın ayrıca, eğitim alanındaki dijital dönüşümün öğrencilerin öğrenme deneyimini zenginleştirdiğini ve bu bağlamda etkileşimli öğrenme deneyimini de artıracağını söyledi. Dijital dönüşümün, öğrencilerin herhangi bir zamanda herhangi bir cihazda istedikleri bilgiye ulaşacak olmaları açısından da verimi artırdığını vurgulayan Aydın; eğitimde dijital devrimin yapay zekâ tabanlı öğrenme, VR tabanlı öğrenme gibi dönüşümlerin de tamamlanmasıyla hem öğrencilere hem de öğretmenlere önemli ölçüde yardımcı olacağını ifade etti. 

Doç. Dr. Mustafa Aydın; yükseköğretimin uluslararasılaşması adına fikirleri, deneyimleri ve uygulamaları bir araya getirerek akademik iş birlikleri için zemin hazırlayan EURIE’nin, öğrenci/personel değişimi ve bunun gibi birçok ortak girişim için ciddi fırsatlar yaratan önemli bir zirve olduğunu belirtti.


 “EURIE CREATES NEW OPPORTUNITIES IN THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION”

The president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın visited Rector of Istanbul Technical University (ITU) Prof. Dr. İsmail Koyuncu. Assoc. Prof. Mustafa Aydın and Prof. Dr. İsmail Koyuncu exchanged views on 2022 education strategies and the cooperation to be held at the Eurasian Higher Education Summit (EURIE).

Aydın emphasized that EURIE is a pioneer in reaching new trends and innovative solutions by exploring higher education systems in the Eurasian region, student mobility and recruitment dynamics.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın and Prof. Dr. İsmail Koyuncu also evaluated the 2022 dynamics of the education sector and the digital transformation in education after COVID-19. Stating that the COVID-19 epidemic accelerated the digital transformation in the education sector, under the influence of world economies, Aydın said that the digital transformation in the education sector is not limited to the COVID-19 period, and that online and face-to-face education will continue as hybrid education. Aydın also said that the digital transformation in the field of education enriches the learning experience of students and so, it will increase the interactive learning experience. Emphasizing that digital transformation also increases the efficiency in terms of accessing the information when students want on any device at any time, Aydın stated that the digital revolution in education will significantly help both students and teachers with the completion of transformations such as artificial intelligence-based learning and VR-based learning.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın stated that EURIE, which prepares the ground for academic cooperation by bringing together ideas, experiences and practices for the internationalization of higher education, is an important summit that creates serious opportunities for student/staff exchange and many similar joint ventures.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/13.01-KENT-KONSEYI.jpg

Küçükçekmece Kent Konseyinin 2022 yılındaki ilk genişletilmiş toplantısı, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla İAÜ’de gerçekleştirildi. 

Toplantıya AKEV yöneticileri, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Faysal Güler, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Osman Çolak, muhtarlar ve Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. 

Muhtarların ilçe sorunlarını ilettiği toplantıda, çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca üyeler tarafından 2022 eylem planları aktarıldı ve Küçükçekmece Kadın, Engelli, Çevre, Sağlık ve Spor Meclislerinin de çalışmaları değerlendirildi.

Kadın Meclisinde kadına yönelik şiddeti durdurma çalışmaları değerlendirilerek, yeni projeler hakkında da fikir birliğine varıldı. Çevre Meclisinin sera gazı salınımı ile iklim değişikliği konularında vereceği eğitimler aktarıldı ve Sağlık Meclisinde de uyuşturucuyla mücadele konusunda geliştirilecek projeler görüşüldü.

Küçükçekmece Kent Konseyi toplantısında ayrıca; Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kent Konseyi ve İAÜ’nün kurucu vakfı olan AKEV’in ortak hazırladığı projelerin de çalışmalarına başlandı.


KÜÇÜKÇEKMECE CITY COUNCIL MEETING WAS HELD AT IAU

The first extended meeting of Küçükçekmece City Council in 2022 was held at IAU with the participation of the president of Istanbul Aydın University Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

Administrators of AKEV, Küçükçekmece Deputy Mayor and City Council Secretary General Faysal Güler, District Health Director Dr. Ali Osman Çolak, headmen and City Council Executive Board members attended the meeting.

In the meeting, where the headmen conveyed the district’s problems, views were exchanged on the solution proposals. In addition, members shared 2022 action plans and also evaluated the work of the Küçükçekmece Women’s, Disabled, Environment, Health and Sports Councils. 

At the Women’s Council, efforts to stop violence against women were evaluated and a consensus was reached on new projects. The trainings to be given by the Environment Council on greenhouse gas emissions and climate change were shared, and the projects to be developed on the fight against drugs were discussed in the Health Council.

Also, at the Küçükçekmece City Council meeting preparations for projects jointly prepared by Küçükçekmece Municipality, Küçükçekmece City Council and AKEV, the founding foundation of IAU started.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/11.01-HIB-YK-e1642498444772.jpg

Ocak ayı Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu toplantısı, HİB Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Sektörlerin mevcut sorunlarına ilişkin etkin çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, üniversitelerin sorunları ve 2022 eylem planları değerlendirildi.

Toplantıda yaptığı konuşmada eğitim ihracatının önemini vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Aydın; “Eğitimin globalleşmesi noktasında, eğitim ihracatını geliştirecek çalışmalara desteğimiz sürecektir.” dedi.

İAÜ’nün ‘global üniversite’ anlayışı çerçevesinde Erasmus programlarını ve uluslararası öğrenci boyutunu son derece önemsediğini dile getiren Aydın, COVID-19 sebebiyle uluslararası öğrenci teminiyle ilgili mevcut sıkıntıların en kısa zamanda çözülmesi için de yeni eylem planları üzerinde çalıştıklarını ifade etti.


 “OUR SUPPORT FOR STUDIES THAT WILL IMPROVE EDUCATION EXPORTS WILL CONTINUE”

January Service Exporters’ Association (HIB) Board of Directors meeting was held online with the participation of the president of HIB Education Committee Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

At the meeting, they discussed effective solution proposals for the current problems of the sectors and evaluated the problems of the universities and their 2022 action plans.

Emphasizing the importance of education exports in his speech at the meeting, Assoc. Prof. Mustafa Aydın said that “We will continue to support the studies that will improve the export of education at the point of globalization of education.”

Stating that IAU attaches great importance to Erasmus programs and the international student dimension within the framework of its ‘global university’ understanding, Aydın stated that they are working on new action plans to solve the current problems regarding the supply of international students due to COVID-19 as soon as possible.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/10.01-IWF.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, International Women’s Forumun (IWF) düzenlediği çevrim içi toplantıya katıldı.

Doç. Dr. Mustafa Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada iş dünyasındaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti. Aydın, “Kadının toplumdaki yeri, o toplumun medeniyet düzeyini gösterir.” dedi ve dünyada kadınlara yönelik cinsiyet eşitsizliğinin, en çok siyaset alanında yaşandığını belirtti.

Doç. Dr. Mustafa Aydın, İAÜ’deki kadın istihdam oranlarını açıklayarak; öğrencilerin yüzde 52’sinin, öğretim personelinin de yüzde 45’inin kadınlardan oluştuğunu vurguladı. Aydın, Türkiye’deki kadınların iş gücüne katılım oranının ise yüzde 34 civarında olduğunu ifade etti.

Tarihin, kadınların eğitiminin ve her alandaki varlığının önemini ispatladığını da dile getiren Aydın; “Kurtuluş Savaşı’nda canla başla mücadele veren Kara Fatmalar, Şerife Bacılar, Halide Edipler, Tayyar Rahimeler ve Halime Çavuşlar; öne çıkan kadın kahramanlarımızdan sadece bazılarıdır. Ayrıca İslam dininin ‘Oku!’ şeklindeki ilk emri de, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün bir insanlığa hitap etmektedir. Eğitimden yoksun bir öğretim, geleceği sadece karanlığa sürükler. Bunu unutmamalıyız.” diye konuştu.  

“Kadın isterse bir eliyle beşiği, diğer eliyle dünyayı sallar.” sözünün önemine de dikkat çeken Aydın, kadınların tüm alanlardaki varlığının her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.


 “WOMEN’S PLACE IN SOCIETY SHOWS THE LEVEL OF CIVILIZATION”

The president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın attended the online meeting organized by the International Women’s Forum (IWF).

At the meeting, Assoc. Prof. Mustafa Aydın drew attention to gender inequality in business world. “Women’s place in society shows the level of civilization of that society.” he said and he stated that gender inequality in the world is mostly experienced in the field of politics.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın declared the female employment rates in IAU and emphasized that 52 percent of the students and 45 percent of academic staff are women. Aydın stated that the labor force participation rate of women in Turkey is around 34 percent.

Aydın also stated that history has proven the importance of women’s education and their presence in every field. “Kara Fatma, Şerife Bacı, Halide Edip, Tayyar Rahime and Halime Sergeants who fought with their heart in the War of Independence are just some of our prominent heroines. In addition, the first command of the religion of Islam, ‘Read!’ appeals to all humanity, regardless of gender. Teaching without education will only obscure the future. We must not forget that.” he said.

“If a woman wants, she can rock the cradle with one hand and the world with the other.” Drawing attention to the importance of his word, Aydın said that they will always support the existence of women in all fields.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/05.01-BIL-OKULLARI.jpg

BİL Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Ataşehir BİL Batı Koleji ve İçerenköy BİL Kolejlerini ziyaret etti.

Aydın ziyaretinde; Kurucular Kurulu Üyeleri olan Bekir Keskin ve Burak Serhat’la birlikte, tüm öğretmen ve öğrencilerle de bir araya geldi.

Yeni eğitim-öğretim yılında, 2022 stratejilerini gerçekleştirmek ve uygulamaları sürdürülebilir hâle getirebilmek adına yürütülen tüm çalışmalarının devam etmesi gerektiğini ifade eden Aydın; araştırmaların yeni nesil öğrencilerin güncel ihtiyaçları doğrultusunda ilerlemesinin de önemli olduğunu vurguladı.


ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN VISITED BIL COLLEGES

The chairman of BİL Educational Institutions Board Assoc. Prof. Mustafa Aydın visited Ataşehir BİL Batı College and İçerenköy BİL Colleges.

During his visit, Aydın met all teachers and students with members of the Board of Founders Bekir Keskin and Burak Serhat.

Aydın stated that all the works carried out in order to realize the 2022 strategies and make the practices sustainable in the new academic year should continue.  He also emphasized that it is important to conduct researches in line with the current needs of new generation students.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/4.01-ELVIN-YILDIRIM-e1642496663899.jpg

“Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu: Andronovo Kültürü” isimli eseriyle Türkiye Bilimler Akademisinin ‘Telif Eser Mansiyon Ödülü’ne layık görülen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvin Yıldırım, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ı ziyaret etti.

Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Yıldırım, “Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu: Andronovo Kültürü” isimli eser ile hazırlığı yapılan yeni çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Aydın; Doç. Dr. Elvin Yıldırım’ın başarısından dolayı duydukları gururu dile getirerek, İAÜ Ailesi adına Yıldırım’a teşekkür etti.

Doç. Dr. Elvin Yıldırım’ın çalışmalarının takipçisi olacaklarını ve İAÜ olarak her zaman kendisini desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Aydın, İAÜ’nün her zaman bilimin ve bilim insanlarının arkasında olduğunun altını çizdi.


ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN CONGRATULATED LECTURER OF IAU ASSOC. PROF. ELVIN YILDIRIM WHO RECEIVED TURKISH ACADEMY OF SCIENCES AWARD

Lecturer of the History Department of the Faculty of Arts and Sciences of Istanbul Aydin University (IAU) Assoc. Prof. Elvin Yıldırım who was awarded the Scientific Authored Book Awards of the Turkish Academy of Sciences with her work “Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu: Andronovo Kültürü” and received her award from President Recep Tayyip Erdogan visited the president of IAU Mustafa Aydın.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın and Yıldırım shared their ideas about new studies which are being prepared and the work named “Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu: Andronovo Kültürü”. Aydın expressed that they took pride in her success and thank Assoc. Prof. Elvin Yıldırım on the behalf of IAU family.

Aydın stated that they will follow works of Elvin Yıldırım and that they will always continue to support her as IAU. He underlined that IAU always supports science and scientists.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/31.12-YILBASI_1.jpeg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) yeni yıl etkinliği, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla düzenlendi.

Doç. Dr. Mustafa Aydın etkinlikte yaptığı konuşmada; birlikte hareket etmenin verdiği öz güven, büyük ve samimi bir aile olmanın sıcaklığıyla bir yılın daha geride kaldığını belirterek “Eğitim yolculuğumuzun kıdemli isimleri, arkalarından gelen yeni yol arkadaşlarımızı her zaman desteklemişlerdir. Çünkü bizler, kıymetli deneyimlerin ve bilgi birikiminin paylaştıkça çoğaldığına hep inandık. Yeni yılda da aynı bilinçle üretmeye devam edeceğiz. Kutsal eğitim ocağımızın ateşini diri tutan, nice görünmeyen kahramanlarımız var. Her birinin emekleri çok özel ve kıymetli. 2021’de bize kattıkları değer için onlara yürekten teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Başarıda sürdürülebilirliğin ilk şartının koşulsuz sevgi ve şefkat olduğunu da dile getiren Aydın, “2022’de de aynı duygu ve düşüncelerle üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

“UNCONDITIONAL LOVE AND COMPASSION ARE IMPORTANT CONDITIONS FOR SUSTAINABILITY IN SUCCESS”

Istanbul Aydın University (IAU) New Year event was organized with the participation of the president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

In his speech, Assoc. Prof. Mustafa Aydın stated that another year has passed with the self-confidence of acting together and the warmth of being a big and sincere family. He said, “The senior names of our education journey have always supported our new companions who follow them. Because we have always believed that valuable experiences and knowledge increase as we share. We will continue to work with the same awareness in the New Year. We have many unseen heroes who keep the fire of our sacred education hearth alive. The work of each of them is very special and valuable. We sincerely thank them for the value they added to us in 2021.”

Aydın expressed  that unconditional love and compassion are important conditions for sustainability in success “We will continue to work with the same feelings and thoughts in 2022.” said.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/29.12-CNN-ROP_1.jpeg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; koronavirüsün yeni türlerinin artış göstermesinin ardından yeniden gündeme gelen “çevrim içi eğitim” modelini, CNN Türk TV’ye değerlendirdi.

COVID-19 virüsünün yeni türlerinin ortaya çıkmasının ve vaka sayılarının artışa geçmesinin ardından, eğitimin yeniden çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi gündeme geldi. Öğrencilerin bir bölümü sağlık açısından korunabilmek amacıyla çevrim içi eğitimi desteklese de, yüz yüze eğitimi destekleyen öğrencilerin çoğunlukta olduğu görülüyor.

Doç. Dr. Mustafa Aydın; hiçbir eğitim modelinin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını belirterek, Türkiye’nin yeniden çevrim içi eğitime dönmesinin birçok tahribata yol açacağını söyledi. Öğrencilerin sınıf ortamından uzaklaşarak sadece evde eğitim görmelerinin hem akademik hem de sosyal açıdan çeşitli zorluklar oluşturacağını vurgulayan Aydın, “Virüsten korunmak için kolektif bilinçle hareket edilmeli; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak azami bir dikkat gösterilmelidir.” dedi.


“NO LEARNING METHODS CAN REPLACE FACE-TO-FACE EDUCATION”

The president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın evaluated the “online education” model, which has come to the fore again after the increase in new types of coronavirus at CNN Türk TV channel.

After the emergence of new types of the COVID-19 virus and the increase in the number of cases, it came to the fore to conduct education online again. Although some of the students support online education in order to stay healthy, the majority of students prefer face-to-face education.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın noted that no learning methods can replace face-to-face education, he said that returning online education in Turkey would cause many destructions. Emphasizing that students’ leaving the classroom environment and only studying at home will create various difficulties both academically and socially, Aydın said, “To protect from the virus, we must act with a collective consciousness, we should pay maximum attention by obeying the rules for mask, distance and cleaning. ”

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/28.12-tim-marka-konseyi-_2_-e1641547095375.jpeg

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Marka Konseyi toplantısı, Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Markaların güncel problemlerine yönelik çözüm önerilerinin paylaşıldığı ve yeni projelerin değerlendirildiği toplantıda, Doç. Dr. Mustafa Aydın markalaşmanın önemine dikkat çekti.

Bir işletmenin misyonunu, amacını ve müşterilerine sunduğu yolları paylaşabilmesi için sağlıklı bir marka konumlandırması yaparak güçlü marka stratejileri oluşturması gerektiğinin altını çizen Aydın; belirlenen stratejilerin de, tüketicilerin temel değerlerini ve pazarda nasıl temsil edilmek istediklerini öğrenerek hazırlanabileceğini hatırlattı.  Ayrıca Doç. Dr. Mustafa Aydın; uygun bir marka stratejisinin, iş birliği ve ortak çalışmalara açık şekilde oluşturulduğunda başarıya ulaşacağını ve müşterilerin sevdiği, etkili, akılda kalıcı bir marka hâline geleceğini vurguladı.


TIM BRAND COUNCIL MEETING WAS HELD

Turkish Exporters Assembly (TIM) Brand Council meeting was held online with the participation of Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

At the meeting where solutions for current problems of brands were shared and new projects were evaluated, Assoc. Prof. Mustafa Aydın drew attention to the importance of branding.

Aydın underlined that a business firm should create strong brand strategies by making a healthy brand positioning in order to share its mission, purpose and the ways it offers to its customers. He reminded that the strategies determined can be prepared by learning the basic values of consumers and how they want to be represented in the market. Also, Assoc. Prof. Mustafa Aydın emphasized that an appropriate brand strategy will be successful when it is created open to cooperation and collaboration, and it will become an effective and memorable brand that customers love.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/27.12-EGD-YILBASI_1_.jpeg

Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) geleneksel “Yeni Yıl Buluşması”, Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ev sahipliğinde düzenlendi.

Doç. Dr. Mustafa Aydın konuşmasında hizmet ihracatının önemine değinerek, teknoloji ve iş süreçlerindeki dönüşümlerin hizmet faaliyetleri için de yeni olanaklar sunduğunu aktardı. Hizmetlere dayalı ekonomik dönüşüm potansiyelinin günden güne ilerlediğini ifade eden Aydın, özellikle büyüme stratejilerini güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Doç. Dr. Mustafa Aydın, yüksek üretkenliğe sahip olma eğiliminde olan sektörleri destekleyebilecek ve etkilerini artırabilecek yapısal bir dönüşümün 2022 ile birlikte hız kazanacağını da söyledi. Ayrıca gecede, Türkiye ekonomisine katkıları nedeniyle Doç. Dr. Mustafa Aydın’a ödül takdim edildi.


THE TRADITIONAL NEW YEAR PROGRAM WAS ORGANIZED BY ECONOMY JOURNALISTS ASSOCIATION HOSTED BY TIM

Traditional “New Year Meeting” of the Association of Economic Journalists (EGD) was hosted by the Turkish Exporters Assembly (TIM) with the participation of Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

In his speech, Assoc. Prof. Mustafa Aydın emphasized the importance of service exports and stated that the transformations in technology and business processes offer new opportunities for service activities. Aydın stated that the potential for economic transformation based on services is improving day by day and that efforts to strengthen growth strategies continue.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın also said that a structural transformation that can support sectors tending to have high productivity and increase their impact will gain momentum by 2022. Also, Assoc. Prof. Mustafa Aydın was presented with an award at the organization for his contributions to the Turkish economy.

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @docdrmustafaaydin