https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/08/20.07-UNIMED2.jpg

Akdeniz Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, temmuz ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Online olarak gerçekleşen toplantıda, gelecek dönem faaliyetleri ve planlanan yeni projeler hakkında görüşmeler yapıldı. Doç. Dr. Mustafa Aydın toplantıda yaptığı konuşmada, bölgesel iş birliklerini geliştirmeyi hedefleyen çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/04/16-MART-UNIMED-GENEL-KURUL.jpg

Akdeniz Üniversiteler Birliği’nin (UNIMED) İspanya’daki toplantılarının üçüncü gününde Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Yönetim Kurulu üye seçiminin yapıldığı, dünya yükseköğretimi hakkında verimli konuşma ve sunumlarının gerçekleştiği Genel Kurul’da; İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) yeniden Yönetim Kurulu’na seçildi. Genel Kurul’da, ayrıca Kasım 2023’te Fas’ta gerçekleştirilecek olan yükseköğretim toplantısı için yapılacak hazırlık çalışmaları değerlendirildi ve gerekli planlamalar yapıldı.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/04/15-MART-UNIMED-KONF.-BSK.jpg

Granada Üniversitesinde, 19 ülkeden 150 katılımcı ile Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED) konferansı gerçekleştirildi. Granada Üniversitesi Rektörü Pilar Aranda Ramirez, UNIMED Başkanı Francisco Matte Bonve ve UNIMED Genel Sekreteri Hmaid Ben Aziza’nın açılış konuşmalarının ardından eş zamanlı oturumlarda birçok sunum yapıldı.

UNIMED Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da konferansta, “Deprem ve Doğal Afetlerde Üniversitelerin Rolü” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda; 6 Şubat 2023’te ülkemizde meydana gelen ve birçok ili kapsayan deprem felaketinin sonuçlarından, depremin eğitime olan etkisinden ve İAÜ’nün deprem bölgesinde yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Doç. Dr. Mustafa Aydın yaptığı konuşmada; “Üniversitelerin her alanda olduğu gibi afetlere hazırlık alanındaki projelerde de masa başı çalışmaları ile sınırlı kalmaması, topluma karışarak vatandaşların ilgisini artırması, dünyada bu alanda yapılan iyi örneklerin ulusal düzeyde nasıl gerçekleştirileceğini değerlendirmesi, ideal olarak afetlere nasıl hazırlanılabileceğine yönelik belirleyeceği vizyon doğrultusunda işlevsel projeler geliştirmesi ve akademik destek sunması elzemdir.” vurgusunda bulundu.

Doç. Dr. Mustafa Aydın sunum sonunda, “Barış ve güvenlik için akademik ittifakları güçlendirmek ilkesiyle bizleri bugün bir araya getiren UNIMED’e ve dünyanın en eski ve köklü üniversitelerinden biri olan Granada Üniversitesine bu önemli organizasyona ev sahipliği yaptıkları için teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/04/14.03-UNIMED-YK.jpg

İspanya UNIMED görüşmelerinin ilk gününde Granada Üniversitesinde, Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED) Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri ile bir önceki toplantı kararları değerlendirildi. Ayrıca gelecek dönem faaliyetlerine ilişkin planlamalar üzerinde konuşuldu ve Ayrıca gelecek dönem faaliyetlerine ilişkin planlamalar üzerinde konuşuldu.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/07/23.06-AMMAN-OFIS.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Ürdün ziyareti sırasında İAÜ-Amman ofisinin açılış çalışmalarını da değerlendirdi. Ofisin açılmasıyla ilgili yapılacak hazırlıklar konusunda gerekli görüşmeler yapıldı ve ilgili altyapı çalışmaları başlatıldı.

Ürdün ziyareti kapsamında Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED), Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) ve İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ile ilgili birçok görüşme yapan ve çalışma yürüten Doç. Dr. Mustafa Aydın; açılacak olan İAÜ-Amman Ofisinin, yürütülen uluslararası eğitim diplomasisine çok boyutlu bir katkı vereceğini belirtti.


NEGOTIATIONS WERE MADE FOR IAU AMMAN OFFICE OPENING PREPARATIONS

Istanbul Aydın University (IAU) President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın evaluated the IAU Amman Office opening works during his Jordan visit. Necessary negotiations were made on the preparations for opening of the Office, and related infrastructure works were started.

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın made many negotiations related to Mediterranean Universities Union (UNIMED), Eurasian Universities Union (EURAS), and Istanbul Aydın University within his Jordan visit, and stated that the IAU-Amman Office to be opened will make a multidimensional contribution to the international education diplomacy.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/07/23.06-UNIMED-GALA.jpg

Akdeniz Üniversiteler Birliğinin (UNIMED) temsilcileri, Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleşen gala yemeğinde bir araya geldi. Akdeniz bölgesinden birçok üniversite temsilcisinin katıldığı yemeğe, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da iştirak etti. Akdeniz Bölgesi’ndeki yükseköğretim potansiyeline ve eğitim sektöründeki hareketliliğe yönelik değerlendirmelerin yapıldığı buluşma toplantısı, gelecek döneme ilişkin proje tasarılarının paylaşılması ve birçok işbirliği fırsatı yaratması açısından da oldukça verimli geçti.


MEDITERRANEAN REGION UNIVERSITY REPRESENTATIVES GATHERED AT THE UNIMED GALA DINNER

Mediterranean Universities Union (UNIMED) representatives gathered in the gala dinner in Amman, the capital of Jordan. Istanbul Aydın University (IAU) President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın participated at the dinner attended by many university representatives from Mediterranean Region. Evaluations were made regarding the higher education potential in the Mediterranean Region and the mobility in the education sector, project drafts for the next period were shared in the meeting, and also it was very productive in terms of creating many cooperation opportunities.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/07/23.06-UNIMED-GENEL2.jpg

Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED) Genel Kurul Toplantısı, Amman’da gerçekleştirildi. Birçok ülkeden temsilcinin yer aldığı Genel Kurul’a, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da katıldı.

Mevcut faaliyetler ile gelecekteki girişimlerin değerlendirildiği toplantıda, 2021 yılına ilişkin faaliyet raporu gözden geçirildi ve üyelerin sorun, istek ve önerileri konuşuldu. Ayrıca karşılıklı istişareler kapsamında, günümüz teknolojisinde eğitimdeki yeni eğilimler ve kalitenin önemi üzerinde de duruldu.


MEDITERRANEAN UNIVERSITIES UNION GENERAL MEETING WAS HELD

Mediterranean Universities Union (UNIMED), General Meeting was held in Amman.  Representatives from many universities and Istanbul Aydın University (IAU) President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın participated in the meeting.

Current activities and future initiatives were evaluated, 2021 annual report was reviewed, and the problems, requests and suggestions of the members were discussed at the meeting. Also, new trends in education and the importance of quality in today’s technology were also discussed within the scope of mutual consultations.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/07/23.06-UNIMED-YK.jpg

Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED) Genel Kurulu öncesinde Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da katıldı.

Bir önceki birleşimde alınan kararların değerlendirildiği toplantıda, yürürlükte olan ve planlanan faaliyetlere ilişkin görüşmeler yapıldı. Toplantıda bireysel değerlendirmelerini paylaşan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “360 derece eğitim perspektifiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda yükseköğretimde bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesi, eğitim ve ekonomi anlamında hem bölge hem de tüm dünya için oldukça önemli.” dedi.


MEDITERRANEAN UNIVERSITIES UNION BOARD MEETING WAS HELD

The Board Meeting was held before the Mediterranean Universities Union (UNIMED) General Assembly. Istanbul Aydın University (IAU) President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın has attended the meetings.

In the meeting where the resolutions made in the previous meeting were evaluated, discussions were held regarding the activities in force and planned. Sharing his personal evaluations at the meeting, IAU President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın said, “We will continue to work with a 360-degree education perspective. In this context, the development of regional cooperation in higher education is of utmost importance for both the region and the entirety of the world in terms of education and economy.”

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/07/21.06-AMMAN-TICARET-MUSAVIRI-1.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın Ürdün gezisindeki bir başka ziyaret noktası Amman Ticaret Başmüşaviri Murat Albayrak Bey’in makamı oldu. İkili arasında eğitim ve ekonomi konularında kapsamlı bir sohbet gerçekleştirildi.

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, görüşme sonrasında “Eğitim ve ekonomi alanındaki bu verimli sohbetimizden ve misafirperverliğinizden dolayı içten teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi ve geleceğe yönelik iyi dileklerde bulundu.


ASSOC. PROF. DR. MUSTAFA AYDIN VISITED AMMAN EMBASSY CHIEF COUNSELOR OF COMMERCE MURAT ALBAYRAK

An additional location of the visit of Istanbul Aydın University (IAU) President Mustafa Aydın during his Jordan trip was the office of Amman Chief Counselor of Commerce Murat Albayrak. A comprehensive dialogue was held between the two on education and the economy.

IAU President Assoc. Dr. Mustafa Aydın has made remarks regarding the meeting as well as expressed his good wishes for the future. “I would like to express my sincere thanks for this productive conversation in the field of education and economy, and your hospitality.”

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/07/21.06-URDUN-BUYUKELCI-ZIYARETI.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; Ürdün’ün başkenti ve gözde şehri Amman’a gerçekleştirdiği iş gezisinin ikinci gününde, Amman Türkiye Büyükelçisi Sn. İsmail Aramaz’ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ikili görüşmede; iki ülkenin sosyal, siyasi, ekonomik ilişkileri üzerinde duruldu ve eğitim ilişkileri ele alındı.

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, samimi ev sahiplikleri için Büyükelçi Aramaz’a şükranlarını sundu ve “Bu coğrafyada ülkemizi temsil eden sizin gibi deneyimli bir diplomatımızla görüşüp değerli iştişarelerde bulunmak ve Ürdün-Türkiye ilişkilerinin eğitimle ilgili boyutlarını değerlendirmek; bizlere geleceğe ilişkin proje tasarılarımızı netleştirmek noktasında önemli katkılar sağladı ve ufuk verdi. İnanıyoruz ki; bizler gibi odak çalışmalar yürüten faaliyet gruplarının nitelikli üretimleri, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri daha da geliştirecek ve besleyecektir.” dedi.


ASSOC. PROF. DR. MUSTAFA AYDIN HAS VISITED THE AMMAN AMBASSADOR MR. İSMAİL ARAMAZ

Istanbul Aydın University (IAU) President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın visited Amman Turkey Ambassador Mr. İsmail Aramaz on the second day of his business trip to Amman, the capital and precious city of Jordan. During the bilateral meeting, the social, political, and economic relations of the two countries were emphasized and educational relations were discussed.

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın, IAU Chairman of the Board of Trustees, expressed his gratitude to Ambassador Aramaz for his sincere welcome. “It is important for us to meet with an experienced diplomat like yourself, who represents our country in this geography, to have valuable consultations and to evaluate the educational dimensions of Jordan-Turkey relations, for clarifying our project designs for the future, and opening new horizons. We believe that the quality production of the activity groups that carry out focal studies like you will further develop and nurture the good relations between the two countries.”

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @docdrmustafaaydin