https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/08/05.07-KENT-KONS.jpg

4 Temmuz 2023 çarşamba günü “zoom” uygulaması üzerinden Küçükçekmece Kent Konseyi Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda, geçmiş dönem çalışmaları değerlendirilerek gelecek dönem için planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/01/21.12-KENT-KONSEYI2.jpg

Genişletilmiş Küçükçekmece Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı,21 Aralık 2022’deİstanbul Aydın Üniversitesinin (İAÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Belediye Başkanı Yardımcısı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Faysal Güler, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Bambal, İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Gözüdok, Küçükçekmece muhtarları ve Küçükçekmece Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen “İlçemizdeki Sorunlar ve Çözümleri” başlıklı yemekli toplantıda; muhtarlar mahallelerin genel sorunlarını dile getirerek ilgili çözüm önerilerini sundular.

Mahallelerdeki mevcut sorunları dinleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Kent Konseyi, bir ilçenin yaşam damarıdır. Dolayısıyla yönlendirici ve takipçi olunmalıdır. Umuyoruz ki muhtarlarımız, kamu kurumlarımız ve STK’larımız ile birlikte ilçemizi daha da geliştirecek adımları hep beraber atacağız.” şeklinde konuştu.  Toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ise birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışmanın önemini vurgulayarak; teşriflerinden dolayı başta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi olmak üzere tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/12/14.11-KENT-KONSEYI2.jpg

Küçükçekmece Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısı; Konsey Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın ev sahipliğinde, İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleşti.

Toplantıda, geçmiş dönem faaliyetleri üzerinde durularak, yeni projelerin planlamaları değerlendirildi. Ayrıca Küçükçekmece Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri tarafından, komisyonların projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/23.03-KENT-KONSEYI.jpg

Küçükçekmece Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı, Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın başkanlığında gerçekleştirildi. 

Geçtiğimiz döneme ait faaliyetler hakkında bilgi verilen toplantıda; gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin değerlendirmeler yapılarak, tespit edilen eksikliklere yönelik talepler alındı. Yeni dönem faaliyet planları aktarılarak, Ramazan ayında gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlikler hakkında da planlamalar gerçekleştirildi.  Ayrıca hazırlıkları süren çeşitli sosyal sorumluluk projeleri, engelliler için planlanan etkinlikler, bağımlılık hakkında düzenlenecek konferans ve yenilenebilir enerji ile ilgili organizasyon gibi çeşitli başlıklar karara bağlandı.

Sosyal faaliyet planları dışında ilçenin bazı bölgeleriyle ilgili mevcut problemler de dile getirildi ve söz konusu bilgiler Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Faysal Güler’e aktarılarak çözüm önerileri alındı.


EXECUTIVE BOARD MEETING OF KÜÇÜKÇEKMECE CITY COUNCIL WAS HELD UNDER THE PRESIDENCY OF ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN

Executive Board Meeting of Küçükçekmece City Council was held under the presidency of Küçükçekmece City Council’s President Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

Requests defined for the identified deficiencies by evaluating the performed activities in the meeting. They talked about the new term activitiy drafts and planned activities to be carried out in Ramadan. Moreover, several social responsibility projects, the scheduled activies for the handicapped people, conferences for addiction, the organizations on renewable energy subjects were determined.

Except for social activity plans, the current problems of some district regions expressed. These problems conveyed to Küçükçekmece Deputy Mayor Faysal Güler and solution suggestions offered.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/24.12-K.CEKMECE-KENT-KONSEYI.jpeg

Küçükçekmece Kent Konseyi’nin 2021 yılına ait son Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın Başkanlığında İkitelli Cem Evi’nde gerçekleştirildi.

İlçenin sorunlarının ve çözümlerinin değerlendirildiği toplantıda, ayrıca yürürlükte olan ve planlanan projeler de istişare edilerek gerekli kararlar alındı.

“Küçükçekmece’ye ait sorunlar ve aksaklıklar, sadece ilgili çalışma birimlerinin değil hepimizin sorunudur.” diyen Konsey Başkanı Aydın, ayrıca ilçenin birimler arası iletişimini güçlendirmenin ve kolaylaştırmanın önemine de değindi.

Küçükçekmece Kent Konseyi Yönetimi, toplantı sonrası İkitelli Cem Evi Başkanı Sn. Bekir Güler’den Cem Evi ile ilgili bilgi aldı.


KÜÇÜKÇEKMECE CITY COUNCIL BOARD MEETING WAS HELD

The last Board Meeting of Küçükçekmece City Council for 2021 was held in İkitelli Cemevi under the presidency of the president Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

In the meeting where the problems and solutions of the district were evaluated, the projects in force and upcoming projects were also discussed and necessary decisions were taken.

“The problems and disruptions about Küçükçekmece are not only the problems of the relevant working units, but all of us.” the president, Aydın also mentioned the importance of strengthening and facilitating the communication between the units of the district.

After the meeting, Küçükçekmece City Council Management received information about Cemevi from President of İkitelli Cemevi, Bekir Güler.

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @docdrmustafaaydin