https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/14.01-ITU-REKTOR.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’yu ziyaret etti. Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde (EURIE) yapılacak iş birlikleri ile 2022 yılı eğitim stratejileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aydın EURIE’nin, Avrasya bölgesindeki yükseköğretim sistemlerinin ve öğrenci hareketliliği ile işe alım dinamiklerinin keşfedilmesiyle yeni trendlere ve yenilikçi çözümlere ulaşılması noktalarında öncü olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu, eğitim sektörünün 2022 dinamikleri ve COVID-19 sonrası eğitimdeki dijital dönüşümü de değerlendirdi. Dünya ekonomilerini etkisi altında COVID-19 salgınının, eğitim sektöründeki dijital dönüşümü de hızlandırdığını ifade eden Aydın; eğitim sektöründeki dijital dönüşümün sadece COVID-19 dönemiyle sınırlı olmadığını, çevrim içi ve yüz yüze eğitimin harmanlanarak devam edeceğini belirtti. Aydın ayrıca, eğitim alanındaki dijital dönüşümün öğrencilerin öğrenme deneyimini zenginleştirdiğini ve bu bağlamda etkileşimli öğrenme deneyimini de artıracağını söyledi. Dijital dönüşümün, öğrencilerin herhangi bir zamanda herhangi bir cihazda istedikleri bilgiye ulaşacak olmaları açısından da verimi artırdığını vurgulayan Aydın; eğitimde dijital devrimin yapay zekâ tabanlı öğrenme, VR tabanlı öğrenme gibi dönüşümlerin de tamamlanmasıyla hem öğrencilere hem de öğretmenlere önemli ölçüde yardımcı olacağını ifade etti. 

Doç. Dr. Mustafa Aydın; yükseköğretimin uluslararasılaşması adına fikirleri, deneyimleri ve uygulamaları bir araya getirerek akademik iş birlikleri için zemin hazırlayan EURIE’nin, öğrenci/personel değişimi ve bunun gibi birçok ortak girişim için ciddi fırsatlar yaratan önemli bir zirve olduğunu belirtti.


 “EURIE CREATES NEW OPPORTUNITIES IN THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION”

The president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın visited Rector of Istanbul Technical University (ITU) Prof. Dr. İsmail Koyuncu. Assoc. Prof. Mustafa Aydın and Prof. Dr. İsmail Koyuncu exchanged views on 2022 education strategies and the cooperation to be held at the Eurasian Higher Education Summit (EURIE).

Aydın emphasized that EURIE is a pioneer in reaching new trends and innovative solutions by exploring higher education systems in the Eurasian region, student mobility and recruitment dynamics.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın and Prof. Dr. İsmail Koyuncu also evaluated the 2022 dynamics of the education sector and the digital transformation in education after COVID-19. Stating that the COVID-19 epidemic accelerated the digital transformation in the education sector, under the influence of world economies, Aydın said that the digital transformation in the education sector is not limited to the COVID-19 period, and that online and face-to-face education will continue as hybrid education. Aydın also said that the digital transformation in the field of education enriches the learning experience of students and so, it will increase the interactive learning experience. Emphasizing that digital transformation also increases the efficiency in terms of accessing the information when students want on any device at any time, Aydın stated that the digital revolution in education will significantly help both students and teachers with the completion of transformations such as artificial intelligence-based learning and VR-based learning.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın stated that EURIE, which prepares the ground for academic cooperation by bringing together ideas, experiences and practices for the internationalization of higher education, is an important summit that creates serious opportunities for student/staff exchange and many similar joint ventures.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/13.01-KENT-KONSEYI.jpg

Küçükçekmece Kent Konseyinin 2022 yılındaki ilk genişletilmiş toplantısı, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla İAÜ’de gerçekleştirildi. 

Toplantıya AKEV yöneticileri, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Faysal Güler, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Osman Çolak, muhtarlar ve Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. 

Muhtarların ilçe sorunlarını ilettiği toplantıda, çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca üyeler tarafından 2022 eylem planları aktarıldı ve Küçükçekmece Kadın, Engelli, Çevre, Sağlık ve Spor Meclislerinin de çalışmaları değerlendirildi.

Kadın Meclisinde kadına yönelik şiddeti durdurma çalışmaları değerlendirilerek, yeni projeler hakkında da fikir birliğine varıldı. Çevre Meclisinin sera gazı salınımı ile iklim değişikliği konularında vereceği eğitimler aktarıldı ve Sağlık Meclisinde de uyuşturucuyla mücadele konusunda geliştirilecek projeler görüşüldü.

Küçükçekmece Kent Konseyi toplantısında ayrıca; Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kent Konseyi ve İAÜ’nün kurucu vakfı olan AKEV’in ortak hazırladığı projelerin de çalışmalarına başlandı.


KÜÇÜKÇEKMECE CITY COUNCIL MEETING WAS HELD AT IAU

The first extended meeting of Küçükçekmece City Council in 2022 was held at IAU with the participation of the president of Istanbul Aydın University Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

Administrators of AKEV, Küçükçekmece Deputy Mayor and City Council Secretary General Faysal Güler, District Health Director Dr. Ali Osman Çolak, headmen and City Council Executive Board members attended the meeting.

In the meeting, where the headmen conveyed the district’s problems, views were exchanged on the solution proposals. In addition, members shared 2022 action plans and also evaluated the work of the Küçükçekmece Women’s, Disabled, Environment, Health and Sports Councils. 

At the Women’s Council, efforts to stop violence against women were evaluated and a consensus was reached on new projects. The trainings to be given by the Environment Council on greenhouse gas emissions and climate change were shared, and the projects to be developed on the fight against drugs were discussed in the Health Council.

Also, at the Küçükçekmece City Council meeting preparations for projects jointly prepared by Küçükçekmece Municipality, Küçükçekmece City Council and AKEV, the founding foundation of IAU started.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/4.01-ELVIN-YILDIRIM-e1642496663899.jpg

“Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu: Andronovo Kültürü” isimli eseriyle Türkiye Bilimler Akademisinin ‘Telif Eser Mansiyon Ödülü’ne layık görülen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvin Yıldırım, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ı ziyaret etti.

Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Yıldırım, “Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu: Andronovo Kültürü” isimli eser ile hazırlığı yapılan yeni çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Aydın; Doç. Dr. Elvin Yıldırım’ın başarısından dolayı duydukları gururu dile getirerek, İAÜ Ailesi adına Yıldırım’a teşekkür etti.

Doç. Dr. Elvin Yıldırım’ın çalışmalarının takipçisi olacaklarını ve İAÜ olarak her zaman kendisini desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Aydın, İAÜ’nün her zaman bilimin ve bilim insanlarının arkasında olduğunun altını çizdi.


ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN CONGRATULATED LECTURER OF IAU ASSOC. PROF. ELVIN YILDIRIM WHO RECEIVED TURKISH ACADEMY OF SCIENCES AWARD

Lecturer of the History Department of the Faculty of Arts and Sciences of Istanbul Aydin University (IAU) Assoc. Prof. Elvin Yıldırım who was awarded the Scientific Authored Book Awards of the Turkish Academy of Sciences with her work “Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu: Andronovo Kültürü” and received her award from President Recep Tayyip Erdogan visited the president of IAU Mustafa Aydın.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın and Yıldırım shared their ideas about new studies which are being prepared and the work named “Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu: Andronovo Kültürü”. Aydın expressed that they took pride in her success and thank Assoc. Prof. Elvin Yıldırım on the behalf of IAU family.

Aydın stated that they will follow works of Elvin Yıldırım and that they will always continue to support her as IAU. He underlined that IAU always supports science and scientists.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/31.12-YILBASI_1.jpeg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) yeni yıl etkinliği, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla düzenlendi.

Doç. Dr. Mustafa Aydın etkinlikte yaptığı konuşmada; birlikte hareket etmenin verdiği öz güven, büyük ve samimi bir aile olmanın sıcaklığıyla bir yılın daha geride kaldığını belirterek “Eğitim yolculuğumuzun kıdemli isimleri, arkalarından gelen yeni yol arkadaşlarımızı her zaman desteklemişlerdir. Çünkü bizler, kıymetli deneyimlerin ve bilgi birikiminin paylaştıkça çoğaldığına hep inandık. Yeni yılda da aynı bilinçle üretmeye devam edeceğiz. Kutsal eğitim ocağımızın ateşini diri tutan, nice görünmeyen kahramanlarımız var. Her birinin emekleri çok özel ve kıymetli. 2021’de bize kattıkları değer için onlara yürekten teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Başarıda sürdürülebilirliğin ilk şartının koşulsuz sevgi ve şefkat olduğunu da dile getiren Aydın, “2022’de de aynı duygu ve düşüncelerle üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

“UNCONDITIONAL LOVE AND COMPASSION ARE IMPORTANT CONDITIONS FOR SUSTAINABILITY IN SUCCESS”

Istanbul Aydın University (IAU) New Year event was organized with the participation of the president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

In his speech, Assoc. Prof. Mustafa Aydın stated that another year has passed with the self-confidence of acting together and the warmth of being a big and sincere family. He said, “The senior names of our education journey have always supported our new companions who follow them. Because we have always believed that valuable experiences and knowledge increase as we share. We will continue to work with the same awareness in the New Year. We have many unseen heroes who keep the fire of our sacred education hearth alive. The work of each of them is very special and valuable. We sincerely thank them for the value they added to us in 2021.”

Aydın expressed  that unconditional love and compassion are important conditions for sustainability in success “We will continue to work with the same feelings and thoughts in 2022.” said.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/29.12-CNN-ROP_1.jpeg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; koronavirüsün yeni türlerinin artış göstermesinin ardından yeniden gündeme gelen “çevrim içi eğitim” modelini, CNN Türk TV’ye değerlendirdi.

COVID-19 virüsünün yeni türlerinin ortaya çıkmasının ve vaka sayılarının artışa geçmesinin ardından, eğitimin yeniden çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi gündeme geldi. Öğrencilerin bir bölümü sağlık açısından korunabilmek amacıyla çevrim içi eğitimi desteklese de, yüz yüze eğitimi destekleyen öğrencilerin çoğunlukta olduğu görülüyor.

Doç. Dr. Mustafa Aydın; hiçbir eğitim modelinin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını belirterek, Türkiye’nin yeniden çevrim içi eğitime dönmesinin birçok tahribata yol açacağını söyledi. Öğrencilerin sınıf ortamından uzaklaşarak sadece evde eğitim görmelerinin hem akademik hem de sosyal açıdan çeşitli zorluklar oluşturacağını vurgulayan Aydın, “Virüsten korunmak için kolektif bilinçle hareket edilmeli; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak azami bir dikkat gösterilmelidir.” dedi.


“NO LEARNING METHODS CAN REPLACE FACE-TO-FACE EDUCATION”

The president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın evaluated the “online education” model, which has come to the fore again after the increase in new types of coronavirus at CNN Türk TV channel.

After the emergence of new types of the COVID-19 virus and the increase in the number of cases, it came to the fore to conduct education online again. Although some of the students support online education in order to stay healthy, the majority of students prefer face-to-face education.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın noted that no learning methods can replace face-to-face education, he said that returning online education in Turkey would cause many destructions. Emphasizing that students’ leaving the classroom environment and only studying at home will create various difficulties both academically and socially, Aydın said, “To protect from the virus, we must act with a collective consciousness, we should pay maximum attention by obeying the rules for mask, distance and cleaning. ”

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/24.12-BATI-PLATFORMU.jpeg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Batı Platformunun “Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu” başlıklı webinarına katıldı.

Çevrim içi etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın, “Önce insan!” diyen temel ilkeyi asla hatırdan çıkarmamak gerektiğini vurguladı.

İAÜ Batı Platformu ile Avrupa’da birçok başkenti dolaştıklarını ifade eden Doç. Dr. Mustafa Aydın; Brüksel, Paris, Roma, Berlin ve Londra büyükelçileriyle beraber İslamofobi ile ilgili bir dizi çalışma yaptıklarını belirterek İslam’ın özünü oluşturan değerleri açığa çıkartmanın ve yanlış algıları bertaraf etmenin önemini vurguladı.

Doç. Dr. Mustafa Aydın etkinlik sonunda, hoşgörünün gittikçe azaldığı bir dönemde bu önemli konuyu gündeme aldıkları için tüm akademisyenlere teşekkür etti.


“PEOPLE FIRST!” WE ALWAYS SHOULD REMEMBER THIS FUNDAMENTAL PRINCIPLE.”

The president of Istanbul Aydin University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydin attended a webinar titled “European Commission against Racism and Intolerance”.

Aydın made the opening speech of the online event. He said “People first!” and he emphasized that we always should remember this fundamental principle.

Expressing that they visited many capitals in Europe with the IAU Western Platform, Assoc. Prof. Mustafa Aydın stated that they carried out a series of studies on Islamophobia with the ambassadors of Brussels, Paris, Rome, Berlin and London. He emphasized the importance of revealing the values that make up the essence of Islam and eliminating misperceptions

At the end of the event, Assoc. Prof. Mustafa Aydin thanked all academics for putting this important issue on the agenda at a time when tolerance is decreasing.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/23.12-CAGRI-ERHAN.jpeg

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçılar Birliği (HİB) Eğitim Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ı ziyaret etti.

Doç. Dr. Mustafa Aydın; Prof. Dr. Çağrı Erhan ile yapılan ikili görüşmede, uluslararası öğrenci temininde karşılaşılan sorunları ve mevcut problemlere yönelik çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirtti.

Uluslararası öğrenci hareketliliği çalışmalarının akademik literatürü genişleterek yükseköğretimin globalleşmesinin temellerini oluşturduğunu ifade eden Aydın, uluslararası öğrencilerin öğrenim gördükleri ülkede kültürel, sosyal ve ekonomik alanları da sağlamlaştırdıklarını kaydetti.


“INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY STRENGTHENS THE SOCIO-ECONOMIC AND SOCIO-CULTURAL FLOOR”

Turkish Exporters Assembly (TIM) Service Exporters Union (HIB) Education Committee Member of the Board and Altınbaş University Rector Prof. Dr. Çağrı Erhan visited the president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın stated that in the bilateral meeting with Prof. Dr. Çağrı Erhan, they evaluated the problems encountered in the recruitment of international students and the solution proposals for the existing problems.

Stating that international student mobility studies form the basis of the globalization of higher education by expanding the academic literature, Aydin noted that international students also strengthen the cultural, social and economic fields in the country where they study.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/23.12-TIM-HIB-EGITIM-KOM..jpeg

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Eğitim Hizmetleri Komitesi Toplantısı, HİB Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla İstanbul Aydın Üniversitesinde (İAÜ) gerçekleştirildi.

Toplantıda, uluslararası öğrenci teminindeki uygulamalar, sorun ve çözüm önerileri görüşüldü. Aydın; uluslararası öğrenci akışının, üniversite stratejilerinin birleştirilmesi için de bir fırsat olduğunun altını çizdi. Ayrıca eğitim için 2022 yılındaki kilit noktanın, pandemiden sonra belirlenen yeni eğitim modelleri olduğunu dile getiren Doç. Dr. Mustafa Aydın; ders stratejileri ile teknolojilerindeki teori-pratik dengesine ve çağdaş, yenilikçi faaliyetlerin devamlılığına da dikkat çekti. 


“IT IS NECESSARY TO DEVELOP A FLEXIBLE AND STRONG LEARNING MODEL”

Service Exporters’ Association (HIB) Education Services Committee Meeting was held at Istanbul Aydın University (IAU) with the participation of the president of HIB Education Committee Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

At the meeting, practices, problems and solutions in the provision of international students were discussed. Aydın underlined that  international student mobility is also an opportunity for combing university strategies. In addition, the key point for education in 2022 is the new education models determined after the pandemic, Assoc. Prof. Mustafa Aydın drew attention to the theory-practice balance in course strategies and technologies, and the continuity of contemporary and innovative activities.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/20.12-PILATES.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Pilates ve Fitness Salonu, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla A Blok -3. katta açıldı.

“Önce sağlık!” diyen ve sağlıklı bir ömür için sporun önemini vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Aydın; zinde bir bedene sahip olmanın, hem akademik hayatta hem de iş hayatında kişilerin motivasyonunu olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Doç. Dr. Mustafa Aydın gençlerin spor yapma bilincinin gelişmesi için üniversitelerin öncü olması gerektiğini vurgulayarak, “Gençlere fiziksel gelişim ve sosyal aktiviteler aşılandığında, sağlıklı toplumun temelleri de atılmış olacaktır.” dedi. Aydın konuşmasının ardından, tüm öğrencileri spora davet etti. 


ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PILATES AND FITNESS CENTER OPENED

Istanbul Aydın University (IAU) Pilates and Fitness Center opened on the -3 floor in A block with the participation of the president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

Assoc. Prof. Mustafa Aydin saying “Health first!” emphasized the importance of sports for a healthy life and said that having a fit body will positively affect the motivation of people in both academic and business life.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın emphasized that universities should be pioneers for the development of youth’s awareness of doing sports and said, “When young people are instilled in physical development and social activities, the foundations of a healthy society will be laid.” After his speech, Aydın invited all students to do sports.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/12/5.12-DEVLET-SANATCISI-ALIM-QASIMOV-2.jpeg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan ziyaretinde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Alim Qasimov ile bir araya geldi. Torunu İstanbul Aydın Üniversitesi’nde burslu okuyan Qasimov, Aydın’a desteklerinden ötürü teşekkürlerini sunarak kasetlerini hediye etti. Görüşmede iki ülkenin kadim tarihî mirasına dikkat çeken Aydın, bu mirasta kültür-sanatın yerinin ve öneminin büyük olduğuna vurgu yaptı.

İki ülkenin kültür ve sanat alanlarında ikili ilişkileri geliştirmek için attığı adımları yakından takip ettiklerini vurgulayan Aydın, üniversite olarak da kültür-sanat faaliyetlerini her zaman desteklediklerini belirtti.


A MEETING WITH STATE ARTIST ALİM QASIMOV

The president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın met with Azerbaijan State Artist Alim Qasimov during his visit to Azerbaijan. Qasimov, whose granddaughter studied at Istanbul Aydın University with a scholarship, thanked Aydın for his support and presented his cassettes to Aydın. Drawing attention to the ancient historical heritage of the two countries during the meeting, Aydın emphasized that the place and importance of culture and art in this heritage is great.

Emphasizing that they closely follow the steps taken by the two countries to develop bilateral relations in the fields of culture and art, Aydın stated that they always support cultural and artistic activities as a university. 

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @docdrmustafaaydin