https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/05/13.04-EFF-YK.jpg

Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın yönetim kurulu üyesi olduğu Europian Franchise Federation (EFF) Yönetim Kurulu Toplantısı, online olarak 8 ülkenin katılımı ile gerçekleşti.

Europian Franchise Federation Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; 2022 aksiyon planları, üyelik değerlendirmeleri ve yeni üyelik süreçleri, yeni üyelerin destek ve danışmanlık faaliyetlerinin planlanması, gelecek dönem toplantı planları ile faaliyet hazırlıkları hakkındaki bilgilendirmeler görüşüldü. Toplantı, Yönetim Kurulu üyelerinin dilek ve temennileriyle sona erdi.


EUROPIAN FRANCHISE FEDERATION BOARD MEETING WAS HELD ONLINE

The EFF Board Meeting, where Mustafa Aydın acts as a board member, was held online with the participation of 8 countries.

The agenda items of the meeting were 2022’s action plans, membership evaluations, new membership processes, support and consultancy activities planning for the new members, new period meeting plans and briefing about activities. The meeting ended with board member’s requests and wishes.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/05/04.04-EURIE-DANISMA-KURULU-TOPLANTISI.jpg

EURIE Danışma Kurulu Toplantısı, 4 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirildi. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya; T.C.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra EURIE paydaşlarından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TİM Başkanı İsmail Gülle, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi rektörleri de katıldı.

Hem iftar yemeği hem de toplantı şeklinde gerçekleşen organizasyonda EURIE 2022’nin değerlendirmesi yapıldı, bir EURAS markası olan EURIE’nin gelecek dönem hedefleri görüşüldü. Mevcut projelerin son durumlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunularak planlanan faaliyetlere ilişkin hazırlıklar konuşuldu, genel sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi, tanıtım faaliyetleriyle ilgili çalışmalar gözden geçirildi. Toplantı, EURIE başarısının gelecekte daha da ileri noktalara taşınabilmesiyle ilgili dilek ve temennilerle son buldu.


EURIE PARTNERS CAME TOGETHER AT THE ADVISORY BOARD MEETING

EURIE Advisory Board meeting was held on 2022, April 4. Deputy Minister of Tourism and Culture Ahmet Misbah Demircan, the partners of EURIE, Rectors of Yeditepe University, İstanbul University, Marmara University, İstanbul Ticaret University, Altınbaş University, the President of TUBITAK Prof. Dr. Hasan Mandal and the President of TİM İsmail Gülle attended to the meeting where hosted by İstanbul Aydın University President Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

EURIE 2022 was evaluated and ongoing EURIE activities discussed in the organization took place both in the form of an iftar dinner and a meeting. EURIE Advisory Board exchanged their opinions about final situations of current projects, talked about preparations of planned activities and evaluated problems and solutions. In addition, they reviewed studies on advertising activities.

The meeting ended with wishes and requests to move further for the success of EURIE in the future.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/TMA.jpg

Doç. Dr. Mustafa Aydın; 31 Mart 2022 tarihinde TMA Turkey bünyesinde düzenlenen “Reel Sektörün Değişim ve Dönüşüm Yönetimi” Zirvesi’ne katılarak, “Türkiye’de Reel Sektörün Mevcut Durumu ve Dönüşüm İhtiyacı” başlıklı zirve oturumunda konuşmacı oldu.

Franchising Sistemi, Türkiye’de Franchising ve UFRAD Franchising Derneğinin çalışmaları gibi birçok başlıkta bilgiler paylaşan Aydın; reel sektörün dönüşüm ihtiyaçlarını UFRAD ve üye markaları açısından değerlendirdi. Ayrıca değişimin en önemli unsuru olan eğitim modelleri ve teknolojik dönüşümler hakkındaki bireysel görüşlerini de dinleyicilerle paylaştı.


ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN WAS SPEAKER AT TMA TURKEY “CHANGE AND TRANSFORMATION MANAGEMENT OF REAL SECTOR” SUMMIT

Assoc. Prof. Mustafa Aydın was speaker in the session of “Change and Transformation Management of Real Sector” Summit held within TMA Turkey on March 31, 2022.

Sharing a lot of informations about Franchising system, Franchising in Turkey and UFRAD studies; Aydın evaluated the transformation needs of the real sector in terms of UFRAD and its member brands. Otherwise, he shared his own ideas about educational models and technological transformations, which are the most important elements of change, to the audience.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/28.03-TIM-HIB-STRATEJI-RAPORU-BASIN-LANSMANI.jpg

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında faaliyet gösteren Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından T.C. Ticaret Bakanlığının ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanan Hizmet İhracatı Strateji Belgesi, basın lansmanı yapılarak kamuoyu ile paylaşıldı.

TİM ve HİB yöneticilerinin hazır bulunduğu lansmana, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da katılım sağladı.

Detayları basın mensupları ile paylaşılan rapor içeriği ise basında geniş yer buldu. “Hizmet İhracatında Hedef 110 Milyar Dolar” başlığıyla verilen haberlerde; hizmet sektörüne yönelik 2025 ihracatı hedefinin 110 Milyar dolar olduğu belirtilerek, HİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın demecine de yer verildi.


THE PRESS LAUNCH OF HIB STRATEGY REPORT WAS HELD

The Service Export Strategy Document, prepared by the Service Exporter’s Association (HIB) under the umbrella of the Turkish Exporters Assembly (TIM), with the contributions of the Ministry of Commerce and sector representatives, was shared with the public through a press launch.

HİB Education Services Committee President Assoc. Prof. Mustafa Aydın participated to the launch with TİM and HİB managers.

 The report content which is shared with the media had wide press. In the news titled “The Target in Service Exports is 110 Billion Dollars”; Stating that the 2025 year export target for the service sector is 110 billion dollars. In addition, HİB President Prof. Dr. Ahmet Bolat made a statement.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/24.03-UFRAD.jpg

Ulusal Franchising Derneğinin (UFRAD) Mart Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, UFRAD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda sektörel gelişmeler ve sektörel sorunlar ele alındı, gelecek dönem faaliyetleri planlandı, 2022 yılı Eylül ayında gerçekleştirilmesi düşünülen Avrupa Franchising Federasyonu (EFF) Ödül Töreni için aday olabilecek Türk markalarının değerlendirilmesi yapıldı.

Türkiye franchise sektörünün nabzının tutulduğu Franchise Fuarı’nın 2022 yılı çalışmaları kapsamında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda; UFRAD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın gelecek dönem çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak, yönetim kurulu üyelerinin bireysel önerilerini dinledi.


THE MONTHLY UFRAD BOARD MEETING WAS HELD

UFRAD Board Meeting was held under the presidency of UFRAD President Assoc. Prof. Mustafa Aydın in March.

They discussed the sectoral developments and upcoming activities in the meeting. Turkish brands that can be candidates for the European Franchise Federation (EFF) Award Ceremony, which is planned to be held in September 2022, were evaluated.

UFRAD President Assoc. Prof. Mustafa Aydın listened to the individual suggestions of the board members by sharing his evaluations on the next term works at the meeting and opinions were exchanged for 2022 Franchise Fair the heart of the industry.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/TSSD.jpg

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği, 22. Olağan Genel Kurul toplantısını 24 Mart 2022 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

2021 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye seçimleri yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirme faaliyetlerinin 2022 yılı içerisinde de aynı verimlilikte sürdürüleceğini kaydetti.


THE 22nd TURKISH ANTI SMOKING ASSOCIATION GENERAL ASSEMBLY WAS HELD IN ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY

The 22nd Turkish Anti-Smoking Association General Assembly was realized hosted by İstanbul Aydın University on 24 March 2022.

New term Board and Auditing members were elected in the meeting where the activities of 2021 were evaluated.

Speaking at the meeting; the President of Turkish Anti-Smoking Association and İstanbul Aydın University,  Assoc. Prof. Mustafa Aydın noted that the activities to inform the public regularly will continue in 2022 with the same efficiency.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/23.03-KENT-KONSEYI.jpg

Küçükçekmece Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı, Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın başkanlığında gerçekleştirildi. 

Geçtiğimiz döneme ait faaliyetler hakkında bilgi verilen toplantıda; gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin değerlendirmeler yapılarak, tespit edilen eksikliklere yönelik talepler alındı. Yeni dönem faaliyet planları aktarılarak, Ramazan ayında gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlikler hakkında da planlamalar gerçekleştirildi.  Ayrıca hazırlıkları süren çeşitli sosyal sorumluluk projeleri, engelliler için planlanan etkinlikler, bağımlılık hakkında düzenlenecek konferans ve yenilenebilir enerji ile ilgili organizasyon gibi çeşitli başlıklar karara bağlandı.

Sosyal faaliyet planları dışında ilçenin bazı bölgeleriyle ilgili mevcut problemler de dile getirildi ve söz konusu bilgiler Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Faysal Güler’e aktarılarak çözüm önerileri alındı.


EXECUTIVE BOARD MEETING OF KÜÇÜKÇEKMECE CITY COUNCIL WAS HELD UNDER THE PRESIDENCY OF ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN

Executive Board Meeting of Küçükçekmece City Council was held under the presidency of Küçükçekmece City Council’s President Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

Requests defined for the identified deficiencies by evaluating the performed activities in the meeting. They talked about the new term activitiy drafts and planned activities to be carried out in Ramadan. Moreover, several social responsibility projects, the scheduled activies for the handicapped people, conferences for addiction, the organizations on renewable energy subjects were determined.

Except for social activity plans, the current problems of some district regions expressed. These problems conveyed to Küçükçekmece Deputy Mayor Faysal Güler and solution suggestions offered.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/23.03-TIM-HIB-EGITIM-KOMITE-TOP.jpg

Hizmet İhracatçıları Birliği Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi. Bir önceki toplantı sonuçlarının değerlendirildiği Mart ayı toplantısında, HİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile yapılan toplantı hakkında da değerlendirme yapıldı. Ayrıca uluslararası öğrenci temininde yaşanan sorunlar görüşülerek, konu ile ilgili çözüm önerileri değerlendirildi.


HİB EDUCATION SERVICES COMMITTEE MARCH MEETING WAS HELD

Service Exporter’s Association March meeting was held. Previous meeting and the meeting with HİB Board President Prof. Dr. Ahmet Bolat minutes evaluated in the meeting. Furthermore, they talked about the problems of international student recruitment and the solutions.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/11.03-AZE-MEZUNLAR-BULUSMASI.jpg

Doç. Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan’da kurulan İAÜ Azerbaycan Mezunlar Birliği tarafından düzenlenen mezunlar buluşmasına katıldı.

İstanbul Aydın Üniversitesinden mezun olmuş Azerbaycanlı gençlerin İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ile bir araya gelebilmesi için organize edilen yemekte, Azerbaycan’ın en saygın kurumlarında görev yapan mezunlar eğitim yaşamlarıyla ilgili hatıraları paylaşarak birlikte olmanın sevincini yaşadılar.

Azerbaycan’da en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olan İstanbul Aydın Üniversitesinin mezun gençleri, geleceğe dönük hedefleri ve planları noktasında da karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.


ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN ATTENDED TO THE STUDENT MEETING ORGANIZED BY IAU AZERBAIJAN ALUMNI ASSOCIATION

Assoc. Prof. Mustafa Aydın attended to the alumni meeting organized by IAU Azerbaijan Alumni Association established in there.

Azerbaijani students, who graduated from Istanbul Aydın University and now employed in the most prestigious institutions of Azerbaijan, shared their memories about  their education life at the organized dinner .

Alumni students of Istanbul Aydın University which is the most preferred foundation university in Azerbaijan, shared their ideas about their future goals and plans.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/11.03-TIP-UNIVERSITESI-EURAS.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) ve Eurasia Higher Education Summit-Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan temasları çerçevesinde Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geray Geraybeyli’yi ziyaret etti.

Verimli geçen ikili görüşmede Azerbaycan Tıp Üniversitesinin Avrasya Üniversiteler Birliği’ne (EURAS) üyeliği noktasında mutabakat sağlandı. Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geray Geraybeyli’nin üniversite hakkında geniş bilgiler verdiği ziyarette İAÜ Azerbaycan Temsilcisi Farid Şahbazlı ve EURAS Koordinatörü Sabina Hüseynova da hazır bulundu.


EURAS MEMBERSHIP AGREEMENT GRANTED DURING THE VISIT OF ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN’S TO THE PROF. DR. GERAY GERAYBEYLİ

The President of Istanbul Aydın University, EURAS and EURIE, Assoc. Prof. Mustafa Aydın visited Rector of Azerbaijan Medicine University Prof. Dr. Geray Geraybeyli within the framework Azerbaijan contacts.

During the productive bilateral meeting, an agreement was reached on the membership of Azerbaijan Medical University to the Eurasian Universities Association (EURAS). IAU Azerbaijan Representative Farid Şahbazlı and EURAS Coordinator Sabina Huseynova were also present in the visit where Azerbaijan Medical University Rector Prof. Dr. Geray Geraybeyli gave extensive information about the university.

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @docdrmustafaaydin