https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/07/COPPEM.jpg

COPPEM Başkanlar Konseyi ve Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurul öncesinde toplanan Başkanlar Konseyi, yapılan hazırlıkları gözden geçirerek COPPEM’in önümüzdeki dönem faaliyetlerini ve projelerini değerlendirdi. Ardından gerçekleşen Genel Kurul’da ise kültürel etkinlikler ve fırsat eşitliği gibi konularla ilgili fikirler dile getirildi, bir önceki dönemin faaliyet raporları değerlendirildi.

27 Haziran 2023 tarihinde yapılan COPPEM-Avrupa Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İş Birliği Komitesi-Başkanlar Komitesi ve Genel Kurul Toplantısında, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı ve COPPEM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aydın tarafından gündeme getirilen konular üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Tüm COPPEM üyeleri tarafından;

1. COPPEM’e üye ülkelerin her yıl, güncel olan ve dünya sorunlarının nabzını tutan en az birer etkinliği kendi ev sahipliğinde yapmalarına,

2. Yasa dışı göç ve göçmenlerin sorunlarını ele alan özel bir konferans düzenlenmesine,

3. Her COPPEM ülkesinde farklı, dünyanın güncel sorunlarına çözüm üreten alanlarda eğitim programları düzenlenmesine; ilk programın Türkiye ev sahipliğinde başlatılmasına,

4. Şehirlerarası diplomasinin etkin bir şekilde hayata geçirilmesine,

5. Ekim ayında düzenlenecek organize suç ve terörizm konferansına da İstanbul Aydın Üniversitesinden hukuk alanındaki 2 öğretim üyesiyle akademik katkı sağlanmasına,

6. Geçen ay Türkiye’de, yakın dönemde de Yunanistan’da yapılan demokratik seçim sonuçlarının her iki ülke ve COPPEM üyeleri için daha verimli ve yakın ilişkiler kurulmasına katkı sağlayacağına,

7. Her zaman bölgedeki yerel yönetimlerin çalışmalarını, birlikte proje ve faydalı modeller üretmeye dayalı sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki gelişimlerini siyaset üstü bir anlayışla kucaklayan COPPEM’in; Libya’dan gelen üyelik taleplerini de bölge ve şehir ayrımı yapılmaksızın olumlu değerlendirmesine,

8. Aralık ayında İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak COPPEM Genel Kurulu ile tüm Avrupa-Akdeniz Bölgesi yerel yönetimlerinin, belediye başkanlarının ve valilerinin İstanbul’da ağırlanmasına ve eş zamanlı bir uluslararası COPPEM Konferansı düzenlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/01/16.12-COPPEM3.jpg

Avrupa-Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İş Birliği Komitesi’nin (COPPEM) “Mevcut önemli değişimler bağlamında Avrupa-Akdeniz işbirliklerini güçlendirme stratejileri” temalı konferansı İtalya’da gerçekleştirildi. Palermo, Sicilya Yerel Meclisinde gerçekleşen konferansta; kültürel değişimler, dünyadaki mülteci ve göç sorunları, ırkçılık ile ilgili problemler, Ukrayna ve Suriye krizleri, iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, insan hakları, kadın hakları, dünyada barış süreçleri gibi birçok siyasi ve toplumsal konuyu içeren verimli sunumlar gerçekleştirildi.

Konferansta İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve COPPEM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aydın, Antimafia Komisyon Başkanı, Sicilya Meclis Başkanı, COPPEM Başkanı Adly Hussein, COPPEM Genel Sekreteri Francesco Sammarito, Sicilya Uluslararası İlişkiler Direktörü ve Başepiskopos gibi birçok seçkin katılımcı yer aldı.

COPPEM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aydın, konferansta “Akdeniz Bölgesi: Sorunlar ve Eğitim Diplomasisi İçinden Çözüm Önerileri” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında eğitim diplomasisinin amacından, Akdeniz bölgesinde yaşanan çevresel ve toplumsal sorunlardan bahseden Aydın; bölgede ekonomik ve siyasal istikrarın sağlanması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca cinsiyet eşitliği, insan hakları ve demokrasinin yerleştirilmesi, kapsayıcı bir eğitim ve diyalog kültürünün oluşturulmasının da önemli olduğunu kaydeden Aydın; eğitim ve araştırma alanlarında kurulacak gelişmiş bir “eğitim diplomasisi ağı” ile Akdeniz bölgesinin karşılaştığı sorunlar hakkında karar vericilere bilimsel deliller sunulması, alternatif projeler ve programlar tasarlanması önerisinde bulundu.

Doç. Dr. Mustafa Aydın konuşmasının sonunda “eğitim diplomasisi” kavramına ayrıca dikkat çekti ve “Eğitim diplomasisi, dünyamızı olumlu bir şekilde etkileyecek olan dinamik ve güçlü bir araçtır. Bu açıdan, eğitimi ve araştırmayı bölgesel olarak geliştiren faaliyetlerin ve bu çalışmaların uluslararası boyutunu kuvvetlendirecek her türlü girişimin arkasında durmalıyız.” dedi.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/07/29.06-COPPEM.jpg

Merkezi İtalya’da bulunan Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İş Birliği Komitesi’nin (COPPEM) Genel Kurul Toplantısı, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, 2021 yılı faaliyet raporu değerlendirildi ve 2022 yılına ait hedefler ile çalışma planları görüşüldü. Ayrıca üyelerin mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bireysel değerlendirmeleri de alındı. Sırayla bütçe, eğitim çalışmaları, uluslararası ilişkiler, kültürel aktiviteler, yenilikçi yaklaşımlar, sürdürülebilirlik, fırsat eşitliği ve uygulamadaki projeler gibi çeşitli başlıklar üzerinde duruldu.

COPPEM Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Genel Bşk. Doç. Dr. Mustafa Aydın da toplantıya katılarak bireysel değerlendirmelerini paylaştı ve “Genel Kurul hazırlıklarını tamamlayarak yakın dönem faaliyet ve projelerimizi değerlendirdiğimiz toplantımızın, verimli sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum.” dedi.


COPPEM GENERAL ASSEMBLY MEETING WAS HELD ONLINE

Euro Mediterranean Partnership of Local and Regional Authorities (COPPEM) in Italy General Assembly Meeting was held online. 2021 activity report was evaluated and targets and work plans for 2022 were discussed at the meeting Board of Directors Members attended. Also, members’ suggestions for solutions to problems and individual evaluations were also discussed. Various topics such as budget, educational studies, international relations, cultural activities, innovative approaches, sustainability, equal opportunity and projects in practice were discussed respectively.

COPPEM General Assembly Member, Eurasian Universities Union (EURAS) President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın participated the meeting and shared his individual evaluations and stated “I hope that our meeting, in which we completed the preparations for the General Assembly and evaluated our recent activities and projects, will bring productive results.”

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/09.02-COPPEM-GENEL-KURUL-e1649155118685.jpg

Avrupa-Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İşbirliği Komitesi (COPPEM) 2022 Genel Kurul Toplantısı, COPPEM Türkiye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

COPPEM Türkiye Üyeleri ile 30 ülke temsilcisinin katılımlarıyla gerçekleşen Genel Kurul toplantısında; COPPEM’in önümüzdeki dönem uygulamaya koyulacak olan faaliyet planları değerlendirildi ve geleceğe dönük çalışılması düşünülen başlıklar belirlendi.


COPPEM’S 2022 GENERAL ASSEMBLY WAS HELD

Euro Mediterranean Partnership of Local and Regional Authorities (COPPEM) 2022 General Assembly was held with the participation of COPPEM’S President of Turkey Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

In the General Assembly which was held with the participation of COPPEM’s Turkey Members and representatives of 30 countries; The activity plans of COPPEM to be put into practice in the upcoming period were evaluated and the targets were determined.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/08.02-COPPEM-BASKANLAR-KONSEYI-e1649154808748.jpg

COPPEM’in Başkanlar Konseyi Toplantısı, COPPEM Türkiye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ve diğer konsey başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Avrupa-Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İş Birliği Komitesi’nin misyon ve vizyonuna ilişkin değerlendirmeler kapsamında yeni dönem faaliyet planları görüşüldü.

COPPEM Türkiye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada bölgesel iş birliklerinin önemine değinerek, “Avrupa-Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İş Birliği Komitesi COPPEM; bölgesel iş birliklerinin, hem uluslararası bir sinerji oluşturma hem de mevcut sorunların tespit ve çözümü noktasında verimli sonuçlar elde edilmesinin en karakteristik örneklerinden biridir. Bu kapsamdaki uluslararası birliktelikleri artırmalıyız.” dedi.


EURO MEDITERRANEAN PARTNERSHIP OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES (COPPEM) COUNCIL OF PRESIDENTS MEETING WAS HELD

COPPEM’s Council of Presidents Meeting was held the participation of COPPEM President of Turkey Assoc. Prof. Mustafa Aydın and the other council members. In the meeting, they discussed that new term activity plans within the scope of the evaluations regarding the mission and vision of COPPEM.

COPPEM President of Turkey Assoc. Prof. Mustafa Aydın mentioned the importance of regional cooperation during his speech saying, “Euro Mediterranean Partnership Of Local And Regional Authorities COPPEM is one the best characteristic sample of regional cooperation, both to create an international synergy and to identify and solve existing problems to achieve productive results. In this context, we should increase our international cooperation.”

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @docdrmustafaaydin