TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNİN 2023 VİZYONU BİLDİRİSİ

DR.MUSTAFA AYDIN, TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNİN 2023 VİZYONU BİLDİRİSİ

Günümüzde üniversiteler bireylere meslek kazandıran kurumların ötesinde kişinin ben farkındalığını arttırmaya, birlikte çalışabilme becerilerini desteklemeye, yaratıcı ve eleştirel düşünmenin geliştirilmesine, problem çözme becerilerinin ve teknolojik yeterliliklerin kazandırılmasına odaklanmışlardır. Özellikle ekonomi alanında 2023 yılına çok net bir vizyon ile yürüyen Türkiye, yükseköğretim sektöründe de etkin ve çağdaş bir vizyon belirlemelidir.

Bir insan, kurum ya da ülkenin yararlı şeyler üretmek ve iş gücü ile küresel rekabete ayak uydurabilmesi için teknolojik imkânları en iyi şekilde kullanması, girişimci genç nüfus yetiştirebilmesi ve sosyo-kültürel uyum yeteneğine sahip olması gerekmektedir.

Oysa ki Türkiye’deki sanayinin yıllardır süregelen kayıt dışı yapılanması, iş modellerinin bilim, AR-GE ve inovasyon üzerine inşa edilmesi yerine, teknik altyapısı olmayan çalışanlar ile iş yürütme alışkanlığı ve devlet kaynaklarından sınırsız beklentilerle şekillenmiş bir özel sektör yapısı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, bu iş görme şeklini destekleyen siyasi ve idari yapının hoşgörüsü nedeniyle Türkiye global piyasaların görmek istediği ve arayışında olduğu formatta yüksek kaliteli ve donanımlı istihdam gücü yetiştirmede ciddi problemler yaşamaktadır. Bahsettiğimiz 2023 vizyonu ile doğru orantıda, geleceğin üniversitesi ülkemizin bugün değil özellikle yarın ihtiyaç duyacağı istihdam alanlarında eğitim fırsatları sağlayacak bir üniversite sistemi gerekmektedir.

Çağımız, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler nedeni ile artık var olan bilgilerin güncellendiği ve geleneksel eğitimin yetersiz kaldığı ve bu nedenle de 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırdığımız yeni becerilerin tanımlandığı bir çağdır. Günümüzde üniversiteler artık hazır bilgiyi aktarmaya dayalı değil, bilgiyi inşa etmeye ve sentezlemeye odaklanan, proje tabanlı sorgulama ve araştırmaya dayalı bir sisteme sahip, yaparak öğrenme veya sanal gerçeklik ortamlarında yaşayarak öğrenmeye önem veren, dinamik, etkileşimli ve yaratıcı bilgi modüllerine dayalı bir eğitim-öğretim sunan yapılar olmalıdır.

  1. yüzyıl becerilerini ise etkili iletişim, yaratıcılık ve entelektüel merak,

eleştirel ve sistemli düşünme, bilgi ve medya okur-yazarlığı, iş birliği, problem çözme,kendini anlama, sosyal sorumluluk, liderlik yapma ve uyum sağlayabilme olarak tanımlanmaktadır.

  • Teknolojiyi kullanan ve kullanabilen mezunlar yerine teknoloji üretebilecek şekilde eğitilmiş mezunlar yetiştirme, kaldı ki bizler bunun birinci bölümünde bile ikmale kalmış durumdayız.
  • Ülkemizi bir teknoloji çöplüğü haline getirmemeli, teknolojiyi odalara hapsetmekten kaçınarak kullanılabilir araçlar haline getirmeliyiz.
  • Üniversitelerin öğrenci, AR-GE ve akademisyen odaklı sınıflandırılmaları ve bu odaklara özellikle yoğunlaştırılması gerekmektedir.
  • Sanayinin uluslararası arenada rekabet edebilir hale dönüştürülmesinde rol üstlenmesi gerekmektedir.
  • Araştırma ve Geliştirme alanlarının muhakkak 2023 değil 2053 Türkiye’si ihtiyaçları belirlenip araştırmaların o alanlara yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi çok önemlidir.
  • Üniversitelerin 2023 vizyonu doğrultusunda tespit edilecek alanların üniversitelerin yapıları bulundukları bölgeleri de göz önüne alınarak yatırım yapmaları veya yaygınlaştırılmaları fark yaratacak bir altyapıya kavuşturulmaları teşvik edilmelidir.

Sürekli ara elaman söylemleri ile mesleki eğitim zayıflatmak yerine,  “İşçisin Sen İşçi Kal” mantığı terk edilerek mesleki eğitim teşvik edilmeli, öğrencilere öğrenme özgürlüğü şansı tanınarak lisans, yüksek lisans, doktora imkanları sunulmalıdır. 2023 hedeflerine doğru ilerlerken birçok yol kat ettiğimizi de göz ardı edemeyiz. Alt yapılarımızı güçlendirdik, eğitim kalitemizi arttırma yönünde çalışmalar yürüttük, TÜBİTAK destek ve teşvikleri ile araştırma ve yayın alışmalarına hız verilmeye , uluslararası platformlarda sesimizi daha çok duyurmaya çalıştık; akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi bilinçlendirdik, sıkıntılar olsa da yeni üniversiteler açtık, sayımızı 180’lere dayadık…

Tüm bunlara rağmen yine biliyoruz ki daha yolun çok başındayız. Dünya hızla gelişiyor, ayak uydurmakla kalmayıp öne geçmemiz gerekmekte. Bunu tek başımıza yapamayız. Kamu ve özel sektör kuruluşları, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm kuruluşlar bir araya gelmek ve ortak bir paydada buluşarak hedefe birlikte yürümek zorundayız…

Son Başlıklar

KÜÇÜKÇEKMECE KENT KONSEYİ 2020’YE HAZIR

Küçükçekmece Kent Konseyi yeni dönem ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yeni yıla girmeden gerçekleştirilen yeni dönemin ilk toplantısı Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın'ın başkanlığında yürütüldü.Küçükçekmece City Council held its first Board of Directors meeting for the new term. The first meeting of the new period, held before the new year, was conducted under the presidency of Küçükçekmece City Council President Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

UFRAD YENİ YIL PLANLAMASINI YAPTI

UFRAD Franchising Derneğii 2020 yılında nasıl bir yol izleyeceğini belirleyip, planlamalar yapmak için toplantı düzenledi.Ufrad Franchising Association determined its way to follow in the year of 2020 and organized a meeting to make plans.

DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN TEKRAR KENT KONSEYİ BAŞKANI SEÇİLDİ

Küçükçekmece Kent Konseyi 20. Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanlarının katılımı ile gerçekleşti.Küçükçekmece City Council held its 20th General Assembly Meeting. The meeting was held with the participation of Küçükçekmece Mayor Kemal Çebi, President of Küçükçekmece City Council Assoc. Prof. Mustafa Aydın, Executive Board members and the Presidents of the Assembly.

EĞİTİMDE İHRACATIN LİDERİ İAÜ OLDU

17 sektördeki ilk üç firmanın ödüllendirildiği törende, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) 'Eğitim Alanında En Fazla Hizmet İhracatı Yapan Vakıf Üniversiteleri' arasında birinci sırada yer aldı. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.Turkey’s 500 largest exporter of services organized by the services exporters association for the 4th time this year. The President of the Board of Trustees Assoc. Dr. Mustafa Aydın received the award from President Recep Tayyip Erdoğan.

SİGARAYLA MÜCADELEDE “İNSANLIĞIN GERÇEK DOSTLARI” ÖDÜLLENDİRİLDİ

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin (TSSD) bu yıl 20’incisini düzenlediği ‘İnsanlığın Gerçek Dostları Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu. TSDD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, törende yapmış olduğu konuşmasında sigarayla mücadelelerinde sigara kartelleri tarafından ölümle tehdit edildikleri dönemlerden bugüne gelindiğini ve sigaranın 21. yüzyılın vebası olduğunu söyledi.The awards were delivered to their owners at the real friends of humanity award ceremony organized by the Turkish anti-smoking association for the 20th time. The President of the TSSD Assoc. Prof. Mustafa Aydın made a speech and said we came to these days from the period when we were threatened with death by cigarette cartels in the fight against smoking and smoking is the plague of the 21st century.

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz