Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Sempozyumu İAÜ’de Gerçekleşti

Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Sempozyumu İAÜ’de Gerçekleşti

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Küresel İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji” başlıklı uluslararası sempozyumun 2’ncisi düzenlendi. İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ın da katıldığı sempozyumda, küresel iklim değişikliği ve doğal afetler için alınabilecek önlemler konuşuldu.
Sempozyumda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Paris Anlaşması’na dikkat çekerek anlaşmanın TBMM’de beklediğini söyledi. Türkiye’nin anlaşmayı imzaladığını ancak taraf olma konusunda henüz karar verme aşamasında olunduğunu ifade eden Ceylan, Türkiye’yi dezavantajlı duruma sokan maddelerin değişmesi, teknoloji transferi ve Yeşil İklim Fonu’ndan yararlanmasının sağlanması durumunda anlaşmanın imzalanabileceğini söyleyerek “Yeşil İklim Fonu tarafından gelişmekte olan ülkelere sağlanması planlanan, yıllık 100 bin milyar dolar destekten Türkiye de yararlanmalı” dedi. Ayrıca, sempozyumda kısa bir konuşma yapan İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Kazım Gökhan Elgin de iklim değişikliğinin giderek afete dönüşmesinde, insanların teknolojiyi bilinçsiz kullanmasının etkili olduğunu söyledi.
İAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Özyılmaz ise açılışta yaptığı konuşmada, sempozyuma kadar ilerleyen süreçte İstanbul Aydın Üniversitesi’nde uzun soluklu çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların tamamını çok önemsediklerini söyledi. İAÜ’de yoğun bilimsel çalışmalar yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Özyılmaz, üretilen fikirlerin, kısa sürede hayata geçirilmesinin sağlanmasının da son derece önemli olduğuna vurgu yaptı

İAÜ, Türkiye’de Kurumsal Yapısını Derecelendiren İlk Üniversite Oldu

İAÜ, Türkiye’de Kurumsal Yapısını Derecelendiren İlk Üniversite Oldu

İstanbul Aydın Üniversitesi bir ilki başararak ‘ISO 27.001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı’ sertifikası alan ilk üniversite olmayı başardı. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu hazırlayarak yayınlayan ve ilk kez Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi yaptıran üniversite olan İstanbul Aydın Üniversitesi 34 kategoride 114 kontrol testinden geçirerek derecelendirildi. 100 üzerinden 84,5 puan alan İAÜ’nün ödülü İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen “Kurumsal Yönetimde Güncel Gelişmeler” konferansında verildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen ve iş dünyasından önemli isimlerin ağırlandığı konferansta bir konuşma yapan İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, temel felsefenin kurum kültürü oluşturarak kişilere bağlı değil, kurallara bağlı bir yönetim ve üretim anlayışını ortaya koymak olduğunu ifade ederek, “Bir üniversite olarak, arkadan gelen nesillerin çağdaş dünyayla rekabet edebilmesi için tam bağımsız bir Türkiye’nin bilim, ekonomi ve sosyal alanlarda rekabet edebilme gücünü ancak yapacağı işin anayasasını oluşturmakla mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bugün de yine hem Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hem derecelendirme kuruluşu hem de üniversitenin değerli katkılarıyla bu derecelendirme belgesini alarak bir ilke imza attık” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ise Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması için çalışmaların devam ettiğini hatırlatarak, İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın’a kurumsallaşma ve kaliteye verdiği büyük önem için teşekkür etti.

Ödülü, İstanbul Aydın Üniversitesi adına İAÜ Batı Araştırmaları Merkezi Başkanı ve AB Eski Bakanı Egemen Bağış’tan alan İAÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Hanifi Volkan İslim, bu sertifikanın İAÜ’nün dünya standartlarında bir üniversite olduğunun tescili anlamına geldiğini söyledi.


Istanbul Aydin University has achieved a goal and to become the first university in Turkey who have ISO 27.001 information assurance standard of management certificate.

Istanbul Aydın University which prepared and published corporate governance compliance report and takes a place in corporate governance rating system, the first university in Turkey, was graduated in 34 categories and 114 control tests

IAU which has 84, 4 points up to 100, got its reward during the “current developments in corporate governance “conference where was held in IAU

During the conference, expressing the importance of the building a production and corporation culture which manage by rules Dr. Mustafa Aydın” as a university, we believe that in order to have the competitive capacity with global competitors, we must have a constitution on science, economy, and social fields.

Today we lead the way by having rating certificate with the contributions of stock exchange commission, our university, and credit rating agency

Reminding that carrying on work to build a corporate governance and sustainable application and research center Rector Prof. Dr. Yadigar İzmirli thanked President of IAU Dr. Mustafa Aydın for his works on institutionalization and quality

İn behalf of IAU, head of IT department H. Volkan İslim has taken a reward from Former EU Minister and Chairman of Western Research Center Egemen Bağış. Head of IT department H. Volkan İslim has expressed “this reward is a proof that IAU is a university which has global standards.”

 

 

Dr. Aydın, İnşaat Teknolojileri Zirvesi’ne Katıldı

Dr. Aydın, İnşaat Teknolojileri Zirvesi’ne Katıldı

İnşaat sektörünün ülke ekonomimizdeki yeri ve öneminin konuşulduğu İnşaat Teknolojileri ve Mühendislik Zirvesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendisler Vakfı, Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı iş birliğiyle gerçekleşti. Zirveye, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Çevre ve Şehircilik eski bakanı Dr. Erdoğan Bayraktar ile özel sektör ve akademik çevrelerden 200’ü aşkın kişi katıldı.

Zirvede konuşan Dr. Mustafa Aydın, bütün sektörlerde çağın ve mevcut teknolojilerin gerektirdiği yeniliklerin benimsenmesi gerektiğini ifade ederek, “İnşaat sektörü ilerliyor. Ülkemizdeki ekonomik parametrelerden en önemlisi inşaat sektörüdür. Uluslararası arenalarda dünyanın en büyük 250 firması sıralamasında 45 Türk firması var. Bu alanda 2017 yılına kadar uluslararası 6 bin projeye imza attık. 200 milyar dolarlık bir ekonomik girdi sağladık” dedi.

Çevre ve Şehircilik eski bakanı Dr. Erdoğan Bayraktar ise Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunun unutulmaması gerektiğini hatırlatarak kentsel dönüşümün Türkiye’yi ve şehirleri kurtaracak bir proje olduğunu ifade etti. Ayrıca, eski Bakan Bayraktar, “İnşaat malzemesi satarak gelişmekte olan ülkelerde oyun kurucu olmalıyız. İnşaat sektörü bizim petrolümüzdür. Güçlü olamazsak hakkımızı değil almak, arayamayız bile” dedi.


Construction Technology and Engineering Summit where the construction industry’s place is discussed, was held in cooperation with Istanbul Aydın University, Engineers Foundation, Vatan Education and Technology Foundation. President of Istanbul Aydin University Dr. Mustafa Aydın, Former Minister of Environment and Urbanism Dr.Erdoğan Bayraktar, more than 200 people from the private sector and academicians have attended the meeting.
Dr. Mustafa Aydın stated that “the innovations required by the times and existing technologies should be adopted in all sectors, the Construction sector is moving forward. The most important economic parameter in our country is the construction sector. In the international arenas there are 45 Turkish companies in the order of the world’s biggest 250 firms. Until 2017, we have signed six thousand international projects in this area. We have provided an economic input of $ 200 billion.

Remembering that Turkey is an earthquake country, Former Minister of Environment and Urbanism Dr.Erdogan Bayraktar, has stated that the urban transformation will save the city. In addition, the former Minister Bayraktar, “we should be a leader in developing countries by selling construction materials. The construction sector is our petroleum. If we cannot get strong, we cannot even claim our rights.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker İAÜ’de

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker İAÜ’de

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehdi Eker, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen “Türkiye ve Gönül Coğrafyamız” konulu konferansa katılarak bir konuşma yaptı. Mehdi Eker’e İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Rektör Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ve rektör yardımcıları Prof. Dr. Ömer Özyılmaz ile Prof. Dr. Dinçer Bilir eşlik etti.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, birliktelik ruhuna dikkat çekerek Trablusgarp, Yemen, Çanakkale ruhunu yeniden harekete geçirmek gerektiğini ifade etti ve  “Ülkemizin düşmanları, zayıf yanımızı birlikteliğimiz olarak görüyor ve oradan saldırıyor. Bu yüzden birliktelik ruhunu yeniden harekete geçirmeliyiz” dedi.

Ardından “Türkiye ve Gönül Coğrafyamız” konferans konuşması yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehdi Eker, Türkiye’nin gönül coğrafyasının sınırlarını “Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Kuzey Afrika; yani bir bakıma, Akdeniz Havzası, Karadeniz Havzası ve Basra Körfezi, Hazar’ın ötesi” olarak tarif eti. Dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker,  “Bu sıkıntılı süreç zaman zaman bölgesel sorunları yaratıyor ve etkisi itibariyle küresel gelişmeleri etkileyen, tetikleyen hadiseler vuku buluyor. Örneğin Karadeniz Havzası’nın kıyısında yer alan, Karadeniz’e kıyısı olan Avrupa Birliği’nin bir çözüm üretemediğini görüyoruz. AB bir sistem, büyük bir güç, 500 milyonun üzerinde nüfusu var. Bütün Batı medeniyetlerinin kodlarının teşkil edildiği, doğduğu, büyüdü bir güç ama oraya çözüm üretmekte çaresiz kalıyor” ifadelerini kullandı.


AK party vice chairman and Former Minister of food, agriculture, and livestock Mehdi Eker has attended the conference, themed Turkey and the hearts of our regions”.  President of Istanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın, Rector of IAU Prof. Dr. Yadigar İzmirli, Vice Rector Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ and Prof. Dr. Dinçer Bilir have accompanied Mehdi Eker.

Making an opening speech at the conference Dr. Aydın has stated out unity and said “our enemies watch for an opportunity to divide us so we have to unite.

During the “Turkey and the hearts of our regions” that conference AK Party Deputy Chairman and Food Agriculture and Livestock Former Minister Mehdi Eker has defined  the borders of Turkey’s hearts geography  as the Balkans, the Caucasus, the Middle East, North Africa; the Mediterranean Basin, the Black Sea Basin and the Persian Gulf, beyond the Caspian. “The troublesome process sometimes creates regional problems, and there are incidents of incentives that affect global developments in terms of influence. For example, we see that the European Union, which is located on the shores of the Black Sea Basin and coasted to the Black Sea, cannot produce a solution. The EU has a system, a great power, a population of over 500 million. Western civilizations are a growing power, but it is helpless to produce solutions “.

 

 

İran İstanbul Başkonsolosu, Dr. Mustafa Aydın’ın Misafiri Oldu

İran İstanbul Başkonsolosu, Dr. Mustafa Aydın’ın Misafiri Oldu

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Bakhtiar Assadzadeh Sheikhjani İstanbul Aydın Üniversitesi’ne gelerek İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın misafiri oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen Nevruz Kutlaması’na katılan Başkonsolos Sheikhjani, ardından Nevruz dolayısıyla Dr. Mustafa Aydın tarafından verilen kahvaltıya katıldı.

İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Nevrut Kutlaması’nda bir konuşma yaparak Nevruz’un bu coğrafyanın barış ve esenlik bayramı olduğunu ve Nevruz’u Nevruz gibi kutlayarak barışın Avrasya coğrafyasında hâkim kılmak gerektiğine işaret etti. Konuşmasında Türkiye ve İran’ın kardeşliğine de değinen Dr. Aydın, “Güçlü bir ekonomi için, başkalarının binlerce kilometre öteden gelip bölgemize şekil vermesini istemiyorsak dijital çağa ayak uydurmamız gerekiyor. Bölgemizde planları olanlara her şeyi söyleyebiliriz. Ancak gelişme lafla olmuyor. Çalışmaya ihtiyacımız var. Güçlü olmak için global dünyayla entegre olmamız şart. Ancak kendi kültürümüzden de kopmamamız lazım. Yoksa kimliksizleşiriz. Batı’nın bu coğrafya için yaptığı planlar da kimliksizleştirme üzerinedir. İran ile Türkiye’nin kardeşliğini yükseltmek de bizim elimizde. Bunun için de çalışkan olmak ve kendi kimliğimizden kopmadan dünyayla entegre olmamız şart” değerlendirmesinde bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Bakhtiar Assadzadeh Sheikhjani ise İran’ın Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerinin hepsinin İran’ın birer temsilcisi olduğunu söyleyerek, “Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliklerinden çok memnunuz. Geliştirilmesi için yapılabilecek her şeye hazırız. Öğrencilerimizin hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. İran ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve iş birlikleri için bu gibi etkinlikler büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.


Consul General of Islamic Republic of Iran in İstanbul Bakhtiar Assadzadeh Sheikhjani has visited İstanbul Aydın University. Attending Nowruz activity where was held in IAU, General consul has also attended breakfast which was organized by Dr. Mustafa Aydın.

During the conference President of Dr. Mustafa Aydın has expressed “Nowruz is a festival that heralds peace and spring for this geography.” Pointed out the relation between Turkey and Iran Dr. Aydin” ın order to have a strong economy, we have to catch digital developments. Actions speak louder than words. We need to work harder. In order to be strong, we have to be adapted to the World. However, we shouldn’t be assimilated. Otherwise, we will have no identity. the West World has been planning on it. Improvement of the relation between two countries is in our hands. That’s why we have to be hardworking and be adapted to the World.”
Holding a floor at the conference Consul General of the Islamic Republic of Iran in Istanbul Bakhtiar Assadzadeh Sheikhjani “Iranian students who study in Turkey, is a representative of Iran. We are happy to have good relation with Turkey. We are ready to improve it. We are proud of our students. This kind of days means a lot for the relations between Turkey and Iran. I would like to thank everyone who put an effort to organize this day.

 

 

 

 

Dr. Mustafa Aydın, Nevruz Dolayısıyla İran Büyükelçiliği’ni Ziyaret Etti

Dr. Mustafa Aydın, Nevruz Dolayısıyla İran Büyükelçiliği’ni Ziyaret Etti

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İran İstanbul Başkonsolosluğu’nun daveti üzerine Nevruz dolayısıyla İran İstanbul Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen 4. Nevruz Festivali’ne katıldı.

Türkiye ve İran arasındaki kardeşlik ilişkisinin kadim bir geçmişten beslendiğini ifade eden Dr. Mustafa Aydın, tarihsel köklerden beslenen ve tüm insanlığa rol model olabilecek en güzel kardeşlik ilişkilerinden biri olan Türkiye ve İran kardeşliğinin kıyamete kadar devam etmesi dileğinde bulundu.


President of Istanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın has attended the 4th Nowruz Festival, which was held at the Consulate General of Iran in Istanbul on the invitation of the Consulate General of Iran in Istanbul.

Expressing old brotherhood relations between Turkey and Iran Dr. Mustafa Aydin has wished to a continued brotherhood which has been a role model to all of humanity, and the most beautiful fraternal relations for Turkey and Iran until the Day of Judgment.