Batı Platformu’nun Konuğu Prof. Dr. Kerem Alkin

Batı Platformu’nun Konuğu Prof. Dr. Kerem Alkin

İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırmaları Merkezi tarafından her ay farklı bir gündem ve konukla toplanılarak çeşitli toplumsal, ekonomik ve politik meselelerin masaya yatırıldığı Batı Platformu’nun “2071’e Doğru Küresel Ekonomi ve Politikada Yükselen Avrasya’da Türkiye’nin Yeni Konumu” başlıklı bu ay gerçekleşen toplantısının misafiri Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi ve Sabah Gazetesi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin’di.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Batı Araştırmaları Merkezi Başkanı Egemen Bağış başta olmak üzere çok sayıda iş insanı, gazeteci ve akademisyenin katıldığı toplantıda küresel dünyanın dinamiklerinin değiştiği bir zamanda Türkiye’nin üstlendiği pozisyon tartışılarak dünyanın ve Türkiye’nin geleceğine projeksiyon tutuldu.

 

TÜRKİYE, 2030’DAN İTİBAREN DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Prof. Dr. Kerem Alkin konuşmasında Türkiye açısından aynı anda birden fazla küresel aktörle işbirliği fırsatı olan ilginç bir dönem yaşandığını ifade ederek “Türkiye, içinde bulunduğumuz bu süreçte, Antik Çağ’dan beri 1000 yıl kadar dünya üretiminin merkezi olmuş fakat sömürgecilik dönemiyle bu liderliğini Batı’ya kaptırmışsa da bugün Asya ve Afrika ülkelerine rol model olması açısından çok önemli ve avantajlı bir konuma geldi. Ancak 1970’lerin sonlarından itibaren zirveyi yeniden Doğu’ya kaptırmaya başlayan Batı, Türkiye’nin kazanmaya başladığı bu ağırlıktan fevkalade rahatsız. Özellikle Çin’in geliştirdiği ‘Tek Kuşak Tek Yol’ projesinde Türkiye’nin önemli bir kavşak noktası olması Batı’yı daha da endişelendiriyor. Dolayısıyla bu projeyi engellemek istiyorlar. Bu nedenle Putin veya Şi Cinping gibi liderlerden birbiri ardına ‘Gerekirse hepimiz vatanımız için ölürüz’ tarzı açıklamalar duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Batı basınında yer alan “Türkiye’nin ekonomisi ısındı” yönündeki açıklamaların Türkiye için bir çeşit stagflasyon tuzağı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alkin, “Başta Goldman Sachs gibi kuruluşlar Türkiye’yi daha şimdiden 2030’lu yıllardan itibaren dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde göstermeye başladı. Yine bu dönemde Asya Pasifik’te yükselen tansiyonun yakın gelecekte Orta Doğu’dan daha sert sonuçlar doğurması olası. Türkiye’nin bu dönemde rol model pozisyonunu koruması için, başta kamu diplomasisi olmak üzere tüm alanlarda bir zihniyet devriminin şart olduğu görülüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bu zihinsel dönüşüm için bir fırsat olabileceğini düşünüyorum” dedi.

 

  1. MUSTAFA AYDIN: ÜNİVERSİTEMİZ HEM ARAŞTIRMA MERKEZLERİYLE HEM DE DÜŞÜNCE KURULUŞLARIYLA DEVLETE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYOR

İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise üniversitelerin kendi içinde ürettikleri bilgi birikimi ve tecrübeyi devletin yetkili organlarına sunarak devletin bu bilgilerle donatılması gerektiğine dikkat çekerek, ““Türkiye’de 200’e yakın üniversite var ve bu üniversitelerde beyin ve düşünce gücü var. Üniversitelerin, ekonomik, tarihi, siyasi alanda ön açması gerekir. Üniversitemiz, hem araştırma merkezleriyle hem de düşünce kuruluşlarıyla devlete destek olmaya çalışıyor. Bu çalışmalarda elde edilecek sonuçları ve önerileri, devletimizin yetkili organlarına göndereceğiz. Özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlara ve geleceğe dönük perspektifine baktığımız zaman, bu tür çalışmaların çok önem arz ettiğini söyleyebilirim. Elde edilecek veriler yetkili mercilerin, siyasilerin, ekonomistlerin, bürokratların hizmetine sunarak, daha doğru, daha sağlıklı karar almalarına bir nebze olsun katkı sağlarsak kendimizi mutlu hissedeceğiz. Bütün bu çalışmaların amacı daha güçlü, ekonomik olarak daha fazla söz sahibi olan, rekabet edebilen ve kendi coğrafyasında, bayrağı altında, bağımsız yaşayan bir Türkiye oluşturmak” açıklamasında bulundu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırmaları Merkezi Başkanı Egemen Bağış ise Türkiye’nin yarınlarının çok aydınlık ve parlak olduğunu söyleyerek, “Afrin operasyonu Türkiye’nin ekonomisine zarar değil fayda getirecek. Çünkü terörü kaynağında yok ettiğiniz zaman ülkenizin ulusal kaynaklarını terörle mücadele yerine yatırıma ve istihdama dönüşümünü sağlarsınız” dedi.


Istanbul Aydın University West Research Center was held in IAU with the theme of “Towards 2017 Global Economy and Turkey’s New Location in Emerging Eurasia Politics” this month guest of West Research center  was      member of the wealth fund board and Sabah News writer Prof. Dr. Kerem Alkin.

Turkey is nominated for The World Top 10 Economies List as from 2030

During the conference Professor Dr. Kerem Alkin ” since Antique era, Turkey has been the center of world production, Although in the colonial period ,The West World  has taken over the leadership, today Turkey become a very important and advantageous position in terms of being a role model for Asian and African countries. However, since the late-1970s, East has taken over the leadership again from the West, but the West World has been starting to disturb that Turkey’s rising. In particular, China’s the ‘One Belt One Road’ project make puts Turkey is an important crossroads situation. This project increase worries about Turkey. Therefore they want to prevent this project. For this reason, leaders such as Putin and Shi Cinping, we have heard from each other, “We are all going to die for our country if necessary,”

Evaluating Western press about “Turkey’s improved economy” Prof. Dr. Alkin, “especially Goldman Sachs organization already showed Turkey in the 10 largest economies in the world. The rising tensions in Asia Pacific are likely to produce tougher results in the near future than the Middle East. In order to Turkey’s position to maintain the role model in this period, particularly the mentality revolution must be in all areas, including public diplomacy. I think the Presidential Government System could be an opportunity for this mental transformation,

Dr. Mustafa Aydın: Our Unıversıty Try to Support Government by Research Centers and Think Thank Instıtutıons

During the meeting, expressing importance of support to government President of IAU Mustafa Aydin, “There are about 200 universities in Turkey and that universities have the brains and the power of thought. Universities should provide economic, historical, political developments Our University is trying to support the state with both research centers and think tanks. We will send the results and suggestions obtained in these studies to the competent authorities of our government. Especially when we look at the social and economic conditions and future of Turkey, I would say this kind of work is very important. when The competent authorities, politicians, economists and bureaucrats give healthier decisions by our outputs we will feel happy.

The purpose of all this work is to become a more powerful, more competitive on our geography, under the our Flag to create an independent Turkey”

 

Taner Yıldız, Batı Platformu’nun Konuğu Oldu

Taner Yıldız, Batı Platformu’nun Konuğu Oldu

Ak Parti Kayseri milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Batı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan düşünce kuruluşu Batı Platformu’nun 2018 yılındaki ilk toplantısına katıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, AB Eski Bakanı Egemen Bağış, akademisyenler ve bürokratlar’ın da katıldığı toplantıda geçmişten günümüze devam eden küresel sorunlar ele alındı.

Yaptığı konuşmada yenilebilir enerji kaynaklarının bugünün dünyasının en önemli küresel meselelerinden biri olduğuna işaret eden Taner Yıldız, “Yaklaşık 15 yıldan bu yana Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikle milli ve yerli enerji kaynaklarının başını çektiği bir dizi kaynak çeşitlenmesi var. Türkiye bunlar açısından son derece elverişli ve avantajlı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından baktığımızda da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ortalamasının çok üzerinde. Hükümetimizin ve sayın bakanlarımızın yaptığı çalışmalar da gerçekten çok seçkin çalışmalar. Umarım bu oran daha da artarak devam edecek” dedi. İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise ‘birlik olmanın’ birçok problemin panzehiri olduğunu ve Türkiye’nin Orta Doğu’nun meselelerine duyarsız kalamayacağını ifade ederek, “Bugün ülke olarak içinde bulunduğumuz sosyal, ekonomik, siyasi ve asgari şartlar, yarın bu ülkeyi ne tür tehlikelerin, tehditlerin ve ne tür sıkıntıların beklediğini çok net ortaya koymaktadır. Bunların en büyük sebebini bölgedeki istikrarsızlık olarak görüyorum. Dolayısıyla istikrarsızlık ekonomik problemleri beraberinde getiriyor. Ülke ve millet olarak iç ve dış tehditlere karşı bir irade koyabilmemiz için öncelikle kendi içimizdeki birliği güçlendirmemiz lazım. Parçalanma tehlikesine karşı birlik olmak çok önemli. Bununla birlikte, son dönemde ülkemizde gözlemlenen ekonomik canlanmayı da güçlendirmemiz gerekiyor. Daha çok üreterek, satarak, daha çok ihraç ederek bu ülkenin ekonomisini daha da büyütmemiz gerek. Bu da yine istikrardan ve birlikten geçiyor. Ancak o şekilde doğrudan ve dolaylı dış yatırımı ülkemize çekebiliriz. İstikrarsızlık, ekonomik ve sosyal problemler önümüzde görülen üç ana tehdit olarak görülüyor. Bunların da panzehri birlik olmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Taner Yıldız Attended Western Platform

Ak Party Kayseri deputy and former Minister of Energy and Natural Resources Taner Yıldız has participated in the first meeting of the Western Platform in 2018 in Istanbul Aydin University’s (İAÜ) Western Research Application and Research Center. President of Istanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydin, former EU Minister Egemen Bagiş, academicians and bureaucrats also have attended the meeting, which discussed the ongoing global problems and the past.

Expressing importance of the sustainable energy on global ıssues Taner Yıldız” there has been resource diversity, especially on natural resources since 15 years in Turkey. Turkey has many advantages about it. We are also above the Average between European countries about the usage of energy resources. Our government and our ministries do a lot of work about sustainable resources. I believe that we will continue to work more.” President of IAU Dr. Mustafa Aydin said” unity can be the resolution of many problems. And Turkey cannot be deaf to the problem of Middle East “Today the social, economic, political situation that we are in makes clear tomorrow, like what kind of threats wait for this country. The main reason is an instability in the region. Therefore, instability brings economic problems. As a country and a nation, we need to strengthen ourselves in order to put a will against internal and external threats. It is very important to be united against the danger of fragmentation. We need to strengthen the economic revival observed in our country recently. We need to enlarge the economy of this country by producing, selling and exporting more. This is again about stability and unity. We can only be attractive to foreign investors. Instability, economic and social problems are seen as the three main threats.

 

 

 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek İstanbul Aydın Üniversitesi’nde

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek İstanbul Aydın Üniversitesi’nde

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul Aydın Üniversitesi’ne misafir oldu. İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ı ziyaret ederek İstanbul Aydın Üniversitesi hakkında bilgi alan Mehmet Şimşek’in küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi hakkında verdiği konferansa İAÜ akademisyen ve öğrencilerinin ilgisi yoğundu. Başbakan Yardımcısı Şimşek, İAÜ Batı Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Batı Platformu’na da katıldı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek konuşmasında, küresel ekonomide kriz sonrası bir toparlanma olduğunu ancak orta ve uzun vadede ne olacağının henüz belli olmadığını ifade etti. İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birisi olduğunu ifade eden Mehmet Şimşek, “İstanbul Aydın Üniversitesi’nde mezun olanların iş bulduğunu öğrendim. Burada laboratuvarlar var. Türkiye’deki birçok şirketle birlikte çalışıyorsunuz ve oralarda staj yapıyorsunuz. Mezun olmadan işi buluyorsunuz. Zaten, iş dünyası da bunu istiyor. Aradığı kriterlerde eleman bulamamaktan şikâyet ediyor” değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in İstanbul Aydın Üniversitesi’ne teşriflerinden memnuniyetini ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin Mehmet Şimşek gibi kariyer sahibi birisinin tecrübe ve birikimlerini dinleyecek olmasının önemli olduğunu belirterek, “Batman’dan bir köyden çıkıp böyle bir kariyer yapmanın ülkemiz adına gurur kaynağıdır” dedi.
—————————–

Vice Prime Minister Mehmet Simsek was in Istanbul University

Vice Prime Minister Mehmet Simsek was hosted by Istanbul Aydin University. During the Visiting Dr. President of Istanbul Aydin University has informed Deputy Prime Minister Simsek about projects of IAU, following visiting conference that was given by Deputy Prime Minister has lectured to students of Istanbul Adin University about global economy and economy of Turkey. Mehmet Simsek also participated in the Western Platform organized by the Research Center for Western Studies.
During his speech at the conference room, Deputy Prime Minister Mehmet Simsek has expressed that “there is a recovery after the global economic crisis. But it is not yet clear wh the t will happen in medium and long term.” Expressing that Istanbul Aydin University is one of the best universities in Turkey, Mehmet Simsek, “I have just learned that alumni of Istanbul Aydin University can find a job easily. There are laboratories here. You are working with many companies of Turkey and you are doing internships there. You don’t need to wait your graduation to find a job. This is what business world wants. Companies complain about the criterion that they are looking for. ”
Deputy Prime Minister Mehmet Simsek, Istanbul Aydin University, representing the satisfaction of the Istanbul Aydin University President of the Board of Trustees. Mustafa Aydın said that expressing his

Arat: “Türkler tarih boyunca sığınmacılara kucak açtı”

Arat: “Türkler tarih boyunca sığınmacılara kucak açtı”

Emekli Büyükelçi Ender Arat, Türklerin tarih boyunca sığınmacılara kucak açtığını söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) bünyesinde gerçekleştirilen Batı Platformu’nun konuğu emekli Büyükelçi Ender Arat oldu. Ender Arat kaleme aldığı “Türklere Güvendiler” kitabı ile birlikte yüzyıllar öncesinden bugüne Türkiye’ye ve Türk insanına sığınanları anlattı.

Toplantıya, eski AB Bakanı Egemen Bağış, İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Ender Arat ve akademisyenler katıldı. Katılımcılarla birlikte kitapta da yer alan birçok bilinmeyen örneği anlatan Arat, böylelikle son zamanlarda Türkiye’ye sığınan mültecilerin aslında ilk olmadığını, Türklerin her zaman ihtiyacı olan herkese kapısını sonuna kadar açtığını söyledi.

“Dünyaya bir insanlık dersi vermiş oluyoruz”

Dr. Mustafa Aydın, Türk insanının mülteciler konusunda dünyaya bir insanlık dersi verdiğini dile getirerek, “Bizim tarihten bu yana herkese kucak açmamız aslında dünyaya bir insanlık dersi vermek olarak adlandırılabilir. Bugün bile milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan Avrupa’nın 50 mülteci almak için hesap yaptığı bir dönemde milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan bu toprakların sadece bugün değil, tarih boyunca insanlık ve kardeşlik anlayışını ön planda tuttuğunu da ortaya koymuş olacağız. Birçok şeyi biz burada yeni yeni öğreniyoruz. Yıllarca birçok farklı ülkeden birçok kişiye hep kucak açmışız. Krallara, başbakanlara ev sahipliği ile ‘Bize sığınan bize emanettir’ anlayışı ile hep onlara hizmet vermişiz. Hatta birçoğu borç bırakarak ülkelerine dönmüş ki onların borçlarını bile üstlenmişiz. ‘Türklere Güvendiler’ adlı çalışma, bu ülkenin kapısına gelen herkese kapısını açtığının bir göstergesidir” dedi.

“Mültecilere kucak açmak genetik kodumuzun bir gereği”

Egemen Bağış ise “Bugün mültecilere yapmış olduğumuz şey aslında genetik kodumuzun bir gereği” diyerek, “Ender Bey ‘Türklere Güvendiler’ adıyla birlikte çok enteresan bir kitap kaleme aldı. Tarih boyunca bu topraklara sığınmış, farklı kültürlerden, milliyetlerden, ülkelerden insanların bu topraklarda nasıl huzur ve refah bulduğunu, nasıl özgürlük bulduğunu anlatan anekdotları kaleme almış. Zamanında İspanyollardan kaçan Musevilerin bu topraklara sığındığı gibi, İran’dan kaçan Humeyni’nin de, ikinci dünya savaşında Nazilerden kaçan akademisyenlerin de, Polonya’daki zulümlerden kaçan insanların gelip İstanbul’da ‘Polonezköy’ adı altında bir semt oluşturmalarına kadar hepsinin perde arkası var. Bugün ülkemizde 4 milyona yakın Suriyeli ve Iraklıyı barındırıyor olmamızın aslında bizim genetik kodumuzun gereği olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Yani Türkiye bunu ilk defa yapmıyor. Tarih boyunca her zaman baskı görenlere, mazlumlara, ihtiyaç sahiplerine kucak açan bu millet bugünde mültecilerle birlikte kendi genetik kodunun gereğini gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu.

Batı Platformu’nun konuk konuşmacısı Ender Arat da, 20 yıllık emeği olan kitabı ve Türklerin tarih boyunca neden bu kadar benimseyici olmasının gerekliliklerini açıklayarak, “Türkiye’ye sığınanlar denilince hep aklımıza Yahudiler, Alman profesörler gelirdi. Sonradan Macaristan’da büyükelçilik yaparken Macar büyük devlet adamlarının da zamanında Türkiye’ye sığınarak kurtulduğunu öğrendim. Oradan ilk kıvılcım çıktı. Yaptığım araştırmalar sonucunda 45 değişik ülkeden çok yüksek seviyedeki insanların Türkiye’ye sığındığını gördüm. Masum ve zavallı insanlar yığınlarla gelip bu topraklarda kurtuluşu bulmuşlar” dedi.

“Sığınmalarının asıl nedeni Türk insanının gönül zenginliğidir”

Sığınmaların asıl nedenini Türk insanın yapısıyla alakası olduğuna değinen Arat, “Bu kadar çok insanın bize sığınmasının temelinde, coğrafya olabilir. Fakat bu coğrafyaya hiç yakın olmayan topraklardan da gelenler var. O yüzden sadece coğrafya diyemeyiz. Bunun dışında güç olabilir. Sonuçta Osmanlı imparatorluk düzeyindeydi. Şu anda bir imparatorluk seviyesinde değiliz ama ne kadar özverili olduğumuzu da görüyorsunuz. O yüzden aslında buradaki en büyük etkenin Türk insanının gönül zenginliği ve misafirperverliği olarak görüyorum. Türk insanı her zaman darda olanı bağrına basıyor. Başka bir ülkede ya da toplumda ‘tanrı misafiri’ diye bir terim yoktur. Ya da ‘komşum açken ben tok uyuyamam’ diye de bir atasözü yok” ifadelerini kullandı.

Son olarak Suriyeli mültecilere tepki gösterenlerle ilgili olarak konuşan Arat, “Suriyeli mültecilerin ülkeleri kökten yıkıldı. Sonuçta Türkiye’ye keyiften gelmediler. Canlarını kurtarmak için geldiler. Her ne kadar tepki gösteren bir grup olsa da, yine de Türk halkı onlara yardım etmeye devam ediyor. Para vermese bile elbet bir şeyini paylaşıyor. Yani aslında özümüzü kaybetmiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı
——————————————————-

Retired Ambassador Ender Arat “Turkısh people has been protecting refugees throughout history”

Retired ambassador Ender Arat was a guest on Western Platform which was organized by IAU. Ender has explained his book “they trusted to Turks” and refugees who has taken shelter in Turkey and Turkish people.
Vice EU Minister Egemen Bagıs, President of Dr. Mustafa Aydin and academicians have participated to the panel. Explaining his book Arat has said “this is not a first time that Turkey is a shelter for refugees. Turkey always opens its doors to everyone.
“We have given lecture of humanity to the World”
Expressing that Turkey has given a lecture of humanity to the World, President of IAU Dr. Mustafa Aydin” Even today, when Europe is considered to take 50 refugees Turkey which hosts millions of refugees, is home to millions of Syrians. We have also shown that these lands have kept the concept of humanity and fraternity throughout history. We learn a lot of new things here. We have always protected people from different countries for many years. We have always served them with the understanding entrusted. Many of them have even left their debts to the country, and we have even taken their debts. “They trusted Turks” is a demonstration of opening the door of everybody who came to the door of this country.”
“The Embracing refugees is in our genetics”
Former EU Minister Egemen Bağış “Mr.Ender received a very interesting book with” They trusted Turks”. Throughout history, he has taken anecdotes about how people from different cultures, nationalities, and countries found peace and prosperity in this land and how they found freedom. As the Jews have escaped from Spain in time flee to these lands, Khomeini fleeing from Iran, the academics fleeing from the Nazis in the second world war, people who escaped from the persecution in Poland came and built a neighborhood called ‘Polonezkoy’ in Istanbul. Today, we are once again seeing that our country hosts to nearly 4 million Syrians and Iraqis, in fact, this is in our genetic code. So Turkey is not doing this for the first time. Throughout history, this nation that has always protected the refugees”
“The tolerance of the Turkish people is the main reason that the refugees have asylum Turkey “
Referring to the fact that the main reason for the refuge is related to the Turkish people, Arat said, “Geography can be the basis of so many people taking refuge in us. But there are also those who come from lands that are not close to this geography. So we cannot just say that geography is the only reason. There can be another reason. After all, the Ottoman was on the level of Empire. We are not at the level of an empire at the moment, but you see how self-sacrificing we are. So I think that the main factor is actually the Turkish people’s hospitality
Finally, Arat, speaking about those who react to Syrian refugees, has said, “The countries of Syrian refugees have been radically destroyed. After all, they are not enjoying to come to Turkey. They came to save their lives. Although there is a group that reacts, the Turkish people still continue to help them. Even if they don’t give a money to them, they certainly share something. So, in fact, we do not lose something from ourselves”

04.10.2017

Dr.Mustafa Aydın’dan KKTC Ziyareti

Dr.Mustafa Aydın’dan KKTC Ziyareti

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr.Mustafa Aydın; KKTC’inde ziyaretlerde bulundu.

Başkent Lefkoşe ziyaretlerini AB Eski Bakanı Egemen Bağış ile gerçekleştiren Dr.Mustafa Aydın KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ü makamında ziyaret etti. Görüşmeler sırasında Aydın; İki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve eğitim birliğinin son derece önemli olduğunu ve bu çerçevede işbirliklerini oldukça önemsediklerini ifade etti.

Başbakan Özgürgün’ün ardından Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret eden İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr.Aydın ve AB Eski Bakanı Egemen Bağış; KKTC ekonomik kalkınma gücünün giderek arttığını, yurt içi ve yurt dışı işbirliklerinde son derece önemli adımlar attığını belirtti.

KKTC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından kabul edilen Dr.Aydın ve Bağış KKTC – Türkiye ikili ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

KKTC temasları devamında KKTC Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Ersan Senar ve KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber ile görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeler sırasında Dr.Aydın; İstanbul Aydın Üniversitesi çalışmaları, projeleri ve üniversitesinin yayınlarından olan AYDIN Dergisi hakkında bilgi verdi.

KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı ( YÖDAK) Prof.Dr. Akile Büke’yi de makamında ziyaret ettiler.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dr. Mustafa Aydın in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)

President of Istanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın has visited TRNC   . Dr. Aydın has visited Prime Minister of Turkish Republic of Northern Cyprus Hüseyin Özgürgün at his Office in Nicosia with Former EU Minister Egemen Bagış. During the meeting Dr. Aydın has expressed importance of cultural, economic and education union and in this frame he has highlighted cooperation between Turkey and TRCN.

Dr. Aydın has also visited Minister of Economy Serdar Denktaş with Former EU Minister Egemen Bagış. During the meeting Minister of Economy expressed “TRNC is getting increase its economic potential. We care interior and exterior cooperation and we take steps in this field.”

Accepted by TRNC Minister of Food, Agriculture and Livestock Nazım Çavuşoğlu, Dr. Mustafa Aydın and Former EU Minister Bagış, have evaluated bilateral relations between TRNC and Turkey

Welcomed by TRNC Minister of Labor and Social Security Ersan Senar, TRNC Chairperson of the Parliament Sibel Siber and President of TRNC High Planning Council Prof. Dr. Akile Büke, Dr. Mustafa Aydın has informed them about Istanbul Aydın University projects, Works, Aydın journal.

24.08.2017

“Türkiye – Batı İlişkileri“

“Türkiye – Batı İlişkileri“

İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Platformu, Es Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve Ak Parti MYKY Üyesi Ethem Sancak’ın katılımı ile “ Tarih Perspektifli Türkiye – Batı İlişkilerini ” değerlendirdi. Konuşmasında Ethem Sancak, “ Doğu kendine geldi, Batı bunu anlamalı “ ifadesine yer verdi.

Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini inceleyen ve akademik çalışmalar yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Platformu bu kez de durum değerlendirmesi yapmak üzere Ethem Sancak’ı ana konuşması olarak davet etti. Düzenlenen platforma İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Eski Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış ve akademisyenler katıldı.

“Batı’nın Türklerin uyandığını anlaması lazım”

Konuşmasında Sancak; “ Ben tarih uzmanı değilim ama tarihe karşı çok büyük bir ilgim var. Bu alanda çok okuma yaptım. Tarihsel süreç boyunca Türkler ve Türklerin önderlik ettiği Asyatik Kavimler Batı’ya hep iyi niyetle yaklaştı. Ancak Batı bu iyi niyeti her zaman suiistimal etti. Türkler Batı’ya çok şey öğretti. Aynı zamanda Batı’dan da çok şey öğrendi. Üretim, bilim ve fen arasında çok fazla korelasyon var. Geçmişte bu denklem Batı’nın lehineydi. Artık Doğu’ya Asya Pasifik’e doğru kayıyor. Üretim Asya Pasifik ağırlıklı yapıldığı için biliminde o yönde kayması yakındır.” dedi.

Konuşmasının devamında Sancak; “Asyatik kavimlerin ve Türklerin Batı’dan halen öğrenecek çok şeyi var. Ancak Batı’da artık Türklerin o eski toplum olmadığını kendine gelip uyandığını anlamak zorunda. Türkler Atilla’dan beri, tarihin şafağından beri Batılıdır. Başkasının bizim Batılı olarak adlandırmasına gerek yok.” İfadelerini kullandı.

Ethem Sancak’ı özel olarak davet ettiklerini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın; “Üniversitemizin Batı Platformu’nda ve Aydın Düşünce Platformu’nda biz her zaman ekonomik, sosyal, siyasi ve güncel konuları masaya yatırarak, konusunda uzman değerli kişilerle birlikte bu konuları değerlendirip tartışıyoruz. Bu konular hakkında da sonradan geniş raporlar hazırlanıyor ve alakalı bakanlığa gönderiliyor. Biz buna devleti beslemek diyoruz. Bugün Türkiye’de 190’a yakın üniversite, 150 bin civarında akademisyen ve 7 milyonun üzerinde de öğrenci var. Yani bir akıl, beyin ve düşünce var demektir. Bütün bu aklı ve düşünceyi eğer devletiniz hizmetine sokmazsanız varlığınızı tartışmanız lazım” dedi.

“Avrupa Akıl Tutulması Yaşıyor”

Egemen Bağış da konu ile ilgili olarak, “Türkiye ve Batı ilişkileri her zaman çok önemli olmuştur fakat özellikle bugünlerde içinden geçtiğimiz bu travmatik ilişki ağında Türkiye’nin Batı ile ilişkileri bunun perspektifi, tarihi ve günümüze yansımaları gerçekten daha da önemli bir hal aldı” diye konuştu. Bağış bununla birlikte Avrupa Birliği Parlamentosu’nda Türkiye ile ilgili alınan kararı eleştirerek Avrupa’nın şuanda muazzam bir akıl tutulmasında olduğunu vurgulayarak, “Avrupa şuanda muazzam bir akıl tutulması yaşıyor. Hele Avrupa Parlamentosu’nun geçen hafta aldığı karar tamamen Avrupa’nın çıkarlarına aykırı bir karardır. Düşünün ondan üç gün evvel Avrupa Konseyi Başkanı Sayın Jean-Claude Juncker Avrupa Parlamentosu’na gittiği zaman sadece 35 Avrupa Parlamentosu üyesi kendisini dinlemek için salonda bulunduğuna isyan edip konuşmasında Avrupa Parlamentosu’nu eleştirmişti. Bununla birlikte Juncker, üç gün sonra Türkiye ilgili bir kararda 400 küsur Avrupa Parlamentosu üyesinin gelip Türkiye aleyhinde oy vermiş olması karşısında eminim büyük bir şaşkınlığa uğramıştır. Bu akıl tutulması ve Türkiye düşmanlığıdır. Bu ayrımcılık ne Avrupa’ya bir şey kazandırır ne Avrupa’daki insanlara herhangi bir getirisi olur.” açıklamasında bulundu.

____________________________________________________________________________________________________

“Turkish-Western Relations” Evaluated    

İstanbul Aydın University Platform for Western Studies evaluated “Turkey from the Historical Perspective-Western Relations” with the participation of ES Media’s Chairman of the Board of Directors and member of Justice and Development Party’s Central Executive Decision Board Ethem Sancak. Ethem Sancak expressed that “The East recovered it self, the West should recognize this”. 

İstanbul Aydın University Platform for Western Studies, analysing Turkey’s relations with the West and conducting academic studies, this time invited Ethem Sancak as main speaker to make an evaluation about the current situations.  Chairman of the Board of Trustees of İAÜ Dr. Mustafa Aydın, Former European Union and Former Ministry of State Egemen Bağış and academics attended to the platform.

 “The West should recognize that Turkey found itself”

During his speech Sancak expressed these words:  “I am not a history specialist, however I am really interested in history. I read lots of things in this field. Throughout the historical process, Turks and Asiatic peoples led by Turks always approached in good faith to the West. However, the West exploited this good faith every time. Turkey taught lots of things to West and learned many things from them. There are many correlations between manufacturing and science. In the past, this balance was in favor of the West. Currently, this  is moving to the East, Asia-Pasific. Since manufacturing is mainly made Asia-Pasific oriented, so it is so close that science will move there.”

Afterwards, Sancak said that “And yet Asiatic peoples and Turkish people have lots of things to learn form the West. However, the West also has to realize that Turkey is not that same society, they recovered themselves and revived. The Turks have been Westerner since Atilla, since the dawn of the history. There is no need someone else to call us ‘Westerner’.” Chairman of the Board of Trustees of İstanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın said: “We always evaluate and discuss such issues in Western Platform of our University and Aydın Thought Platform with valuable specialist figures by discussing economic, social, political and current issues in details. Later on, detailed reports prepared related to these issues and submitted to relevant department. We call this –to nourish the government-. Today, there are nearly 190 university, around 150 thousand academic and over 7 million student in Turkey. So, that means there is a wisdom, brain and thought. If you do not use all these wisdom and thought to serve for your country, you should question your existence.”

 “Europe Experiencing an Abdication of Reason”

Egemen Bağış expressed these words related to the discussion: “ Turkey and the West relations have always been important but especially within this traumatic relation that we have gone through in the recent days, relations between Turkey and the West and its perspective, history and influence on today became more and more critical.” In addition to this, Bağış criticising the decisions about Turkey taken in European Union Parliament, emphasizing Europe’s experiencing a fatal abdication of reason in the recent days, he said: “Europe is currently experiencing a fatal abdication of reason. Especially, the decision taken in the last week in European Parliament is against the Europe’s benefits. Remember that three days before that when he went  to European Parliament, President of Counsil of Europe Mr. Jean-Claude Juncker showed a reaction that there were only 35 members of European Parliament in the hall to listen to him and he criticised European Parliament in his speech. Furthermore, Juncker should be suprised that three days later for a resolution about Turkey,  around 400 European Parliament’s members were there to vote against Turkey. This is an abdication of reason and anti-Turkish policy. This discrimination neither is in favor of Europe nor has an advantage for the people in  Europe.”

11.07.2017