“TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNİN LİDERİ”

“TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNİN LİDERİ”

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Sağlık Çalıştayı’nda sağlık alanında artan hizmet ihracatı ele alındı.

Türkiye ekonomisinin en güçlü kalemlerinden hizmet ihracatının çatı kuruluşu Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) düzenlediği “HİB Sağlık Çalıştayı” 22 Ekim’de gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve HİB Başkanı İlker Aycı’nın da katıldığı çalıştayda Türkiye’nin son yıllarda gücünü giderek artırdığı sağlık hizmeti ihracatı bütün yönleriyle ele alındı.

Sağlık Turizmi Konuşuldu.

Sağlık turizminin özellikle yakın çevre ülkeler nezdindeki artışının daha da yükseltilmesi için yapılması gerekenlerin konuşulduğu toplantıyı değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye sağlık hizmetleri ihracatı ve sağlık turizminde bölgenin lideri haline geldi” dedi.


 

Services Exporters’ Association (HİB) Talked About The Service Exporting in Health Workshop

Services Exporters’ Association Health Workshop was held by Services Exporters’ Association on 22 October

In the Workshop which President of Turkish Exporters’ Assembly İsmail Gülle and President of Services Exporters’ Association İlker Aycı participated, health services export that the field Turkey’s enlarges its capacity recently was discussed in detail.

Health Tourism Was The Topic

President of Istanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın evaluated the meeting with those words “Turkey has become a leader of region in terms of Turkish Health Services Exporters and Health Tourism”.

EKONOMİ VE İHRACATIN ROTASI BELİRLENDİ

EKONOMİ VE İHRACATIN ROTASI BELİRLENDİ

Dr. Mustafa Aydın, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği TİM Delegeler Çalıştayı’na katıldı.

Türkiye’de 61 ihracatçı birliği, 13 genel sekterliği ve 27 sektörü ile 71 bin ihracatçının çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), farklı bölgelerdeki delegeleriyle “TİM Delegeler Çalıştayı”nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de iştirak ettiği çalıştayda İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın da yer aldı.

Ekonomik Saldırılar Ele Alındı

Çalıştayda Türkiye ekonomisinin geçmekte olduğu konjonktürel süreç içinde yaşanan dış kaynaklı ekonomik saldırılar, bu durumun ihracata etkisi ve çözüm yolları ile alınması gerekebilecek tedbirler ele alındı. Ayrıca 2019 yılının getirecekleri ve yaklaşan yerel seçimlerin ekonomiye ve ihracata olası etkileri değerlendirildi. Bu bağlamda Türkiye ekonomisi ve ihracat politikasının yeni rotası belirlendi.


 

Dr. Mustafa Aydın participated in Turkish Exporters’ Assembly’s (TIM) Annual Delegates Workshop

TİM is the umbrella organization of 71 thousand exporters. TİM which has 61 exporters unions, 12 general secretaries and 27 sectors in Turkey, came together with the delegates that from different regions in “TIM Delegates Workshop”. Vice President Fuat Oktay, Minister of Commerce Ruhsar Pekcan, President of TIM İsmail Gülle and President of Istanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın participated in the workshop.

Economic Attacks Were Discussed

In the workshop economic attacks in Turkey,  the effect of this situations on exports and the solutions were discussed. Also what 2019 will bring, the possible impacts of the upcoming local elections on the economy and on exports were considered. In this context, Turkey’s new route of economy and export policy were identified.

TİM EKİM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dr. Mustafa Aydın, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda TİM’in geleneksel olarak verdiği hizmet ihracatı ödülleri ele alındı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısında yer aldı.

15 Ekim 2018 Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda, ekonominin genel gidişatı ve Mart 2019’da gerçekleştirilen yerel seçimlerin olası etkilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, TİM’in her yılın sonunda geleneksel olarak verdiği “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” ödülleri ile ilgili yapılan ve yapılacak olan işler ele alındı.


 

Dr. Mustafa Aydın attended Board meeting of Services Exporters’ Association in October. In the meeting, traditional service exporters’ awards of TİM were the topic.

President of Istanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın attended in Turkish Services Assembly meeting in October.

In the meeting, general situation of the economy and local election in March 2019 were discussed. Also traditional service exporters’ awards of TİM were the topic.

HİB EKİM TOPLANTISINDA 2019 KONUŞULDU

Dr. Mustafa Aydın, Hizmet ihracatçıları Birliği’nin (HİB) Ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda 2019 yılındaki olası gelişmeler ele alındı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve HİB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Aydın, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) Ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı.

2019 Ele Alındı

9 Ekim 2018 Salı günü gerçekleştirilen toplantıda, yılın son çeyreğine girilirken genel durum, ülke gündemi, gündemin ekonomiye ve hizmet ihracatına etkileri, başta Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler olmak üzere 2019 yılındaki olası gelişmeler ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi.


 

Dr. Mustafa Aydın attended Board meeting of Services Exporters’ Association in October.

2019 Plans were discussed

In the meeting, which was held on 9 October 2018, while fourth quarter of the year was coming, topics such as current situation, Turkey’s agenda, effects of this agenda on our economy and services’ export, most importantly the local elections in March, possible processes and precautions were discussed.

TİM EĞİTİM KOMİTESİ TOPLANDI

TİM EĞİTİM KOMİTESİ TOPLANDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi Hizmet İhracatçıları Birliği Eğitim Komitesi’nin toplantısı, Dr. Mustafa Aydın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Uluslararası öğrenci temini konusunda önemli kararlar alındı.

Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatına yön veren en önemli kuruluş olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesinde yer alan Eğitim Komitesi, Dr. Mustafa Aydın başkanlığında üçüncü olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda Türkiye’ye yurt dışından gelen uluslararası öğrenci sayısının artırılmasına yönelik neler yapılması gerektiği konusunda önemli kararlar alındı. Konuyla ilgili konuşan Komite Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye şu anda yaklaşık 120 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Her bir öğrencinin ülke ekonomisine katkısının, eğitim ücretinin yanında beslenme, barınma, turizm ve eğlence gibi kalemler dahil olmak üzere, yılda ortalama 40 bin dolar kadar olduğunu düşünürsek, toplam rakam 5 milyar dolara yakın bir meblağ ediyor. Bu hizmet ihracatı için son derece büyük bir rakam. Hedefimiz öğrenci sayısının 150 bini, ekonomik katkının ise 6 milyar doları aşmasını sağlamak. Toplantıda bu hedefe ulaşmak için yapılması gerekenleri konuştuk” ifadelerini kullandı.

—————————————————————————————————————————————————
The meeting of Turkish Exporters Assembly, Education Committee of Service Exporters Union was held with Chairman of Dr. Mustafa Aydın. In the meeting, important decisions about international student recruitment were taken.

3rd Meeting of Education Committee of Service Exporters Union was held under the Chairman of Dr. Mustafa Aydın.
In the meeting, they discussed about what to do to increase the number of international students. Committee Chairman Dr. Mustafa Aydın said “Turkey is hosting about 120 thousand international students now. Assuming that the contribution to country’s economy of each student is approximately 40 thousand dollars for a year and at the end, total number is around 5 billion dollars. This number is pretty impressive for the service export. Our aim is to ensure that the number of students exceed 150 thousand and the economic contribution exceeds 6 billion dollars. We talked about what to do to achieve the goals in the meeting”.