Küçükçekmece Muhtarları Dr. Mustafa Aydın’a Taleplerini Anlattı

Küçükçekmece Muhtarları Dr. Mustafa Aydın’a Taleplerini Anlattı

Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Küçükçekmece muhtarlarıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi. Küçükçekmece’deki mahallelerin istekleri ve sıkıntılarını tek tek dinleyen Dr. Mustafa Aydın, toplantı açılışında söz alarak “Bu toplantı bir aile toplantısıdır. Küçükçekmece’de birbirimizi daha çok anlayabilmeliyiz. Kent Konseyimiz ve muhtarlarımız arasındaki iletişim ve iş birliğini artırmamız gerekiyor. Bu yüzden bu akşam bir sohbet havasında bir ortak akıl toplantısı tertip ettik” diyerek Küçükçekmece’de görev yapan muhtarlara seslendi.
Ardından, Küçükçekmece’nin daha iyi bir ilçe olması için çeşitli fikir ve önerilerin tartışıldığı toplantıda, Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın muhtarların kendi mahalleleriyle ilgili ulaşım, sağlık, eğitim gibi konulardaki sıkıntı ve taleplerini tek tek dinledi.

——————————
The Headmen of Kucukcekme meet with Dr. Mustafa Aydin

President of Kucukcekmece City Council Dr. Mustafa Aydın has come together with neighborhood Headman of Kucukcekmece at to inner. Listening the problems of Kucukcekmece neighborhood Headmen. Dr. Mustafa Aydin has expressed “this meeting is a family meeting. We should understand each other more in Kucukcekmece. We should increase connection and cooperation between City Council and Headmen of Kucukcekmece. That’s why we organized a meeting that we can both listen to your problems and solve them.
Following the meeting President of Kucukcekmece City Council Dr. Mustafa Aydın has listed to headmen of Kucukcekmece who has mainly problems about health, education, transportation, refugees.

Dr. Aydın, Küçükçekmece Kent Konseyi Genel Kurulu’na Katıldı

Dr. Aydın, Küçükçekmece Kent Konseyi Genel Kurulu’na Katıldı

Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın 15. Olağan Genel Kurulu’nda Küçükçekmece Halkı ile bir araya geldi.Genel kurulda, Kent Konseyi tarafından yapılan çalışmaları anlatan Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Aydın, Küçükçekmece halkının görüşlerini ve ilçe hakkında yapılabilecek önerilerini dinledi.
Genel Kurul öncesi İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencilerinin hazırladığı “15 Temmuz Şehitler” klibinin gösterimi yapıldı. Küçükçekmece Belediyesi Nikâh Sarayı’nda düzenlenen 15. Olağan Genel Kurulu’na Küçükçekmece kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in yanı sıra Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

———————————

Dr. Mustafa Aydın has participated Kucukcekmece City Council General Assembly

President of Kucukcekmece City Council Dr. Mustafa Aydin has come together with people of Kucukcekmece in 15th. General Assembly of Kucukcekmece City Council. During the General Assembly, the President of Kucukcekmece City Council, explaining the work done by the City Council. Dr.Aydın has listened to the opinions and suggestions of the people of Kucukcekmece about the district.
The General Assembly “15th of July Martyrs” clip which was prepared by Istanbul Aydın University Music Club students, was showed. Kucukcekmece Governor Harun Kaya, Mayor of Kucukcekmece Temel Karadeniz and member of the member of the civil society organization (CSO) have participated to General Assembly of Kucukcekmece City Council where was held in Kucukcekmece Wedding Hall.

Küçükçekmece Kent Konseyi Yönetim Kurulu  Toplantısı

Küçükçekmece Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı

KENT KONSEYİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Küçükçekmece’yi daha güzel yaşanır bir kent haline getirilip ve tüm kenti kapsayan ortak çalışmaların oluşturulması yönünde Küçükçekmece Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

“KENT KONSEYİ KENTTEN KOPUK OLAMAZ”

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Küçükçekmece Kent Konseyi, kentimizin sosyal, ekonomik, eğitim ve kültür alanlarında, daha çağdaş ve daha yaşanılabilir bir kent düzeyine ulaşabilmesi için dinamik, insan merkezli, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını hâkim kılmak ve ilçemizin tarihi, kültürel, doğal, tüm değerlerine sahip çıkmak, ilçemizi ihtiyaçlara duyarlı bir kent haline getirmek için projeler üretmeyi misyon edinmiştir. Yaptığımız bütün çalışmaları Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, Sivil Toplum Örgütleri ve kanaat önderleri ile koordineli olarak yürütmekteyiz. Amacımız, ilçemizin daha yaşanabilir bir kente dönüşmesine katkı sunmaktır. Şu konuda da şüphe yok ki, halktan ve kentten kopuk bir kent konseyinin hiçbir anlamı yoktur. Bu açıdan Kent Konseyleri, kentin aort damarıdır diyebiliriz” diye konuştu.

“KENT KONSEYLERİNDE ORTAK AKIL ESASTIR”

Kent Konseyleri’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kurulmuş yapılar olduğunu hatırlatan Dr. Aydın, “Kent Konseyleri’nin kuruluş amaçları, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hem şehirlilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmektir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hem şehirlilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder” diye konuştu.

__________________________________________________________________________________________________________________

City Council Board of Director Meeting

Kucukcekmece City Council has brought together to make Kucukcekmece, the most crowded district in Istanbul, beautiful and livable,

“City Council cannot disconnect from city”

Expressing his ideas about Kucukcekmece district, President of City Council Dr. Mustafa Aydin” Kucukcekmece City Council aims to dominate the dynamic, human-centered, reliable and in-place management approach to reach a more contemporary and more livable city level in the social, economic, educational and cultural areas of our city. We work with Kucukcekmece governor, Kucukcekmece City hall, non-governmental organizations and opinion leaders coordinately. Our aims to make this district more livable. We cannot think a city hall which disconnect with city and its people. We can say that City council is aorta of the city.”

“City Council based on common sense”

Reminding of regulations of City Council, Dr. Aydın” The purpose of the City Councils is to promote the development of city vision and urbanization awareness, protection of city rights and law, sustainable development, environmental awareness, social assistance and solidarity, transparency, accountancy and accountability. The central government, the local government, professional institutions in the form of public institutions, and civil society have a common understanding of both urban and urban law;

11.09.2017

Küçükçekmece Kent Konseyi’den Başkan Karadeniz’e Ziyaret

Küçükçekmece Kent Konseyi’den Başkan Karadeniz’e Ziyaret

Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr.Mustafa Aydın ve heyeti, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e ziyarette bulundular.

Ziyaret kapsamında, İstanbul’un en yoğun nüfusuna sahip olan Küçükçekmece ilçesi için;  sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim anlamında geliştirilen ortak projeler ve çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda, Suriyeli çocukların eğitim ve yaşam haklarına yönelik sorunların yaşandığı ve bunların en kısa sürede sonuca kavuşturulması gerektiği ele alındı. İlçe içerisinde yer alan orta öğrenim ve lise çevresinde gençleri madde bağımlılığına karşı daha fazla korumak gerektiği bu konuda ilçe emniyet müdürlüğünün desteği ile okul yönetimi ve ailelerin daha fazla bilgilendirilmesi gerektiği dile getirildi.

İlçede yer almakta olan ortaokul ve liselerin çevresinde madde bağımlılığına yönelik önemlerin daha da arttırılması gerektiği ve bu konuda ilçe emniyet müdürlüğünün desteği ile çalışmaların daha da sıkıya alınarak yürütülmesi gerektiği konuşuldu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

President of Küçükçekmece City Council in Küçükçekmece City Hall

President of Küçükçekmece City Council Dr. Mustafa Aydın has visited President of Küçükçekmece City Hall Temel Karadeniz.

During the meeting, social, economic cultural and education projects in Küçükçekmece, the most crowded district in İstanbul, were discussed.

Therefore education and life right of Syrian refugees who are school-age children issues, young drug addicted in the district and how to deal with them were on the agenda.

26.09.2017

Küçükçekmece Kent Konseyi İlçe Muhtarları ve STK Toplantısı

Küçükçekmece Kent Konseyi İlçe Muhtarları ve STK Toplantısı

İstanbul Küçükçekmece bölgesine ilişkin kent faaliyetlerini ve bölge sorunlarını kapsayan konuların görüşülmesi üzerine Küçükçekmece Kent Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

Trakya ve Balkanlar Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Küçükçekmece Kaymakamı Yazı İşleri Müdürü Köksal Yarımbaş, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr.Mustafa Aydın, ilçe muhtarları, ilçede bulunan Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Komisyon ve Meclis Başkanları katıldı.

Toplantıda, Suriyeli çocukların eğitim ve yaşam haklarına yönelik sorunların yaşandığı ve bunların en kısa sürede sonuca kavuşturulması gerektiği ele alındı. İlçe içerisinde yer alan orta öğrenim ve lise çevresinde gençleri madde bağımlılığına karşı daha fazla korumak gerektiği bu konuda ilçe emniyet müdürlüğünün desteği ile okul yönetimi ve ailelerin daha fazla bilgilendirilmesi gerektiği dile getirildi.

Küçükçekmece bölgesinde yer almakta olan binaların yaşam kalitesi yüksek, alt yapısı sağlam ve depreme dayanıklı yapıların oluşturulması gerektiği ve bu konuda Küçükçekmece Belediyesi ile ortak bir çalışma yürütülmesi gerektiği konusunda ortak karar alındı.

İlçe içerisinde ‘Yeşil Alanların’ arttırılması ve ilçe sakinleri için daha sağlıklı bir merkez oluşturulması gerektiği ifade edildi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kucukkcekmece City Council: Local authority meeting

Kucukcekmece City Council meeting was held on the basis of discussing the city activities related to Istanbul Kucukkcekmece region and the issues covering the regional problems

Editor of Kucukcekmece District Governor Koksal Yarimbas, Kucukçekmece District Police Chief Ugur Ozdanaglu, Kucukçekmece District National Education Director Cemal Yilmaz, Kucukcekmece City Council President Dr. Mustafa Aydin, local authorizes, heads of Civil Society Organizations in the district, City Council Executive Committee and Commission and Presidents of the Assembly have participated to meeting which was hosted by Thrace and the Balkans Association.

During the meeting, Syrian children problems in education were discussed and the school administration and the families should be informed about drug addiction supporting by district police directorate

Attendees have pointed out weak Buildings in Kucukcekmece and they have made a consensus on improvement of buildings. Highlighting green area of Kucukcekmece local authorities have mentioned about expanding green area to create a healthy city.

11.09.2017

Küçükçekmece Kent Konseyi Toplantısı

Küçükçekmece Kent Konseyi Toplantısı

Küçükçekmece bölgesine ilişkin faaliyetlerin ve stratejilerin belirlenmesinde  ve tüm kenti kapsayan ortak çalışmaların oluşturulmasında çalışmalar gerçekleştiren Küçükçekmece Kent Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Küçükçekmece bölgesinde yapılan çalışmalar, projeler ve faaliyetler hakkında görüş ve önerilere yer verildi. Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanının katıldığı toplantı da Küçükçekmece Kent Konseyi Yürütme Kurulu Konseyi, komisyon üyeleri yer aldı.

Toplantıda konuşan Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın, konseyin bölge içerisinde halka ilişkin ilişiklerin daha fazla arttırılması gerektiğine, çevre esnaf ile birlikte işbirliği içerisinde bulunup bölgeye ilişkin sorun ve problemlerin çözümünde ortak çözüme gidilmesi gerektiğini önerdi.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kucukcekmece City Council Meeting

Kucukcekmece City Council meeting was held to determine the activities and strategies related to Kucukcekmece region and to work on joint activities covering all cities.

During the meeting recommendation and offers were given about project, events and activities in Kucukcekmece region. President of Kucukcekmece city council, executive council and member of the commission have taken a place at the meeting.

In the meeting, opinions and suggestions about the studies, projects and activities in Kucukcekmece region were given. The meeting attended by Kucukcekmece Chairman of the City Council participated in the Council of the Executive Council of Kucukcekmece City Council and members of the commission.

Giving a speech at the meeting, President of city council Dr. Mustafa Aydın has recommended to have a closer relationship between council and public, cooperation with tradesman and being a problem solver to the council.

21.08.2017