“İSTANBUL 2071 YILINA KADAR SU SIKINTISI ÇEKMEZ”

“İSTANBUL 2071 YILINA KADAR SU SIKINTISI ÇEKMEZ”

Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, küresel iklim değişikliği nedeniyle, 2050 yılında 4 milyara yakın insanın su sıkıntısı çekebileceğini ifade etti. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen, “Türkiye’de ve Ortadoğu’da Stratejik Kaynak Olarak Su ve Su Politikaları” konferansında akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ‘Türkiye Ve Ortadoğu’da Stratejik Kaynak Olarak Su ve Su Politikaları’ başlığı altında düzenlenen konferansında Eroğlu, su ve suyun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Aydın Düşünce Platformu’nda Su Sorunu Ele Alındı

Konferansın ardından, İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde 47’ncisi düzenlenen Aydın Düşünce Platformu’nda bürokrasi, akademi ve iş dünyasından gelen katılımcılarla bir araya gelen Eroğlu, Ortadoğu’nun bitmeyen sorunu ‘su’yu birçok açıdan değerlendirdi. Eroğlu, küresel iklim değişikliği nedeniyle, 2050 yılında 4 milyara yakın insanın su sıkıntısı çekebileceğini ifade etti.

Kuraklığı önlemek için bir dizi önlem almak gerektiğini dile getiren Eroğlu, “Birincisi suyu biriktirmek, ikincisi suyu kirletmemek, üçüncüsü de suyu tasarruflu kullanmak gerekiyor. Aslında su yeter ama israf edilirse su sıkıntısı çekeriz. Bir de mutlaka kurak bölgelerle ilgili yeni projeler üretmek lazım” dedi.

Dünyada bulunan suyun yalnızca yüzde 3’ünün tatlı su olup, bu miktarın da ancak yüzde 1’inin kullanılabilir su olduğunu hatırlatan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise “Bu kullanılabilir su da dünya genelinde orantılı ve adil bir şekilde dağılmış değildir. Bu da önümüzdeki yüzyılda dünyanın politik, stratejik ve ekonomik geleceğinin suya göre belirleneceği anlamına gelmektedir. Orta Doğu’nun kimi güçler tarafından ateş çemberine çevrilmesinin bir nedeni de, neredeyse sadece Fırat ve Dicle’den elde edilebilen kullanılabilir sudur. Türkiye’nin bu ateş çemberini kırabilmesi, kullanılabilir su kaynaklarını doğru ve akılcı kullanmasına bağlıdır. Türkiye’nin su konusunda, milli çıkarlarını göz önünde tutarak bölge ülkelerle koordineli hareket etmesi, Orta Doğu’ya kalıcı barışın gelmesinde önemli bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı.


 

Former Minister of Forestry and Water Affairs Prof. Dr. Veysel Eroğlu stated that because of global climate changes, approximately 4 billion people may have water scarce, in 2050. He came together with academicians and students in the conference “Water and Water Policies as Strategic Source in Turkey and Middle East” in Istanbul Aydın University.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu gave important information about water and future of water under the topic of ‘Water Policies and water as Strategic Source’ in Turkey and Middle East conference in Istanbul Aydın University.

Water Problem Was The Topic in Aydın Düşünce Platform

After the conference Prof. Dr. Veysel Eroğlu came together with participants from burocracy, academy and business world in Aydın Düşünce Platform. He mentioned about ‘water’ ; the endless problem of Middle East, in detail. Prof. Dr. Veysel Eroğlu stated that because of global climate changes, approximately 4 billion people may have water scarce, in 2050. Eroğlu claimed “ We need to take precautions to stop drought such as using water economically, keeping clean the water. Also we need to produce new projects for dry regions”.

President of IAU Dr. Mustafa Aydın reminded that only 3 percent of whole water in the world is freshwater and just 1 percent of it is potable water. He continued his words “ And this potable water is not equally diffused on the earth. In this perspective it is obvious that political, strategical and economical future of the world will be determined by water. Turkey need to move coordinately with the countries in the region to bring the permanent peace in Middle East”.

İAÜ KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTUNU YÜKSELTTİ

İAÜ KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTUNU YÜKSELTTİ

İstanbul Aydın Üniversitesi, geçtiğimiz Nisan ayında aldığı “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ”nu 6 ay içinde yükselterek büyük bir başarıya imza attı. Başarıyı tescilleyen sertifika, panel öncesinde gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

“Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi” yaptıran Türkiye’deki ilk üniversite olan İstanbul Aydın Üniversitesi, bir derecelendirme dönemi bitmeden, 6 ay içinde notunu yükseltmeyi başararak bir ilke imza attı. Geçtiğimiz Nisan ayında 100 üzerinden 84,5 puan alan İAÜ, bu notunu yüzde 2,36’lık artışla 86,5’e çıkardı. “İş Dünyası ve Akademik Açıdan Kurumsal Yönetim Uygulamaları” başlıklı panel öncesinde, Saha Rating Yönetim Kurulu Başkanı Sühan Seçkin tarafından takdim edilen sertifikayı üniversite adına Rektör Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın teslim aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yer alan araştırma merkezlerinden Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik (KURSAM), Enerji Politikaları ve Piyasaları (EPPAM) ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri (AFAM) ortaklaşa düzenlediği “İş Dünyası ve Akademik Açıdan Kurumsal Yönetim Uygulamaları” panelinde iş, akademi ve bürokrasi dünyasından önemli isimler yer aldı. Etkinlik kapsamında Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Ödülleri de sahiplerini buldu.

Kurumsal derecelendirmeyle ilgili İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ilk kurum olduğunu söyleyen Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın şunları söyledi: “Bugün burada yapılan çalışma aslında bir kültürün yaygınlaşması, oluşması ve gelişmesiyle ilgili. Dolayısıyla kalite anlayışının kapıdaki güvenlikten yukarıdaki kafeteryasına, lavabolarından ofisine kadar her tarafa yayılması gerektiği bir anlayışın hâkim olması gerekiyor. Öğretim elemanları ve öğrencileriyle bu kültür anlayışını anlatmak ve aktarmak için buradayız. Yarın görev yapacakları kurumlarda bu anlayışı hâkim kılmaları için yapılan bir çalışma olduğunu belirten Dr. Mustafa Aydın, “Her ne iş yaparsanız yapın kuralı, ilkesi, prensipleri olması lazım. Biz de bu ilkelerle yolumuzda yürüdük” diye konuştu.


Istanbul Aydın University increased its “Institutional Management Scaling Note” in 6 months.

Istanbul Aydın University reached the success of increasing its  “Institution Management Scaling Note” from 84.5 to 86.5 as the first university that get rated in this field. Right before the “ Business World and Academically Implementation of Institution Management “ panel, in behalf of President Dr. Mustafa Aydın, Rector Prof. Dr. Yadigar İzmirli was given the certificate by Board Chairman of Saha Rating Sühan Seçkin.

Research Centers under the umbrella of IAU, Energy Politics and Markets Research Center (EPPAM), Institution Management and Sustainability (KURSAM) and Disaster Training Application and Training Center (AFAM) co-organized a panel named “Business World and Academically Implementation of Institution Management“ and notable personages attended from business, academy and bureaucracy world.  Institution Management and Sustainability awards were given.

President Dr. Mustafa Aydın said “Today what we have done here is about spreading, arising and developing a culture. Thus, sense of quality shouldn’t be limited just specific department, it must spread from security department to cafeteria. We are here as instructors and students to share this sense of quality. Whatever you do, there must be some rules and principles. That’s how we have done”.

“EL-CAHİZ ÇAĞININ ÇOK ÖTESİNDE BİR ALİMDİR”

“EL-CAHİZ ÇAĞININ ÇOK ÖTESİNDE BİR ALİMDİR”

“İlmi ve Edebi Yönleriyle El-Cahiz” panelinde konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, El Cahiz’in çağının çok ötesinde bir alim olduğunu, eser verdiği her alanda farkını gösterdiğini belirtti.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi’nin düzenlediği “İlmi ve Edebi Yönleriyle El-Cahiz” panelinde konuşan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, El-Cahiz’in çağının çok ötesinde ve birçok alanda eserler vermiş bir alim olduğunu söyledi.

Cahiz’in Aristo’ya bile reddiyeler yazacak derecede derin bir alim olduğunu hatırlatan Dr. Mustafa Aydın, “Cahiz, el attığı her alanda kendi farkını ve kendine has tavrını ortaya koymuş bir alimdir. Onun her eserinde muhakkak bir edebi tat ve farklı bir belagat bulmak mümkündür” ifadelerini kullandı.


President of İstanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın gave a speech in “El-Cahiz With His Scientific and Literary Aspects” panel and indicated that El-Cahiz was a scientist beyond the era he lived in and he showed his difference in every field of his works.

President of İstanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın said that  El-Cahiz was a scientist beyond his era he lived in and he showed his difference in every field of his works in “El-Cahiz With His Scientific and Literary Aspects” panel which was held by Faculty of Education.

Dr. Mustafa Aydın reminded that Cahiz was a scientist who wrote refutation to even Aristoteles, “Cahiz was a scientist who revealed his own difference and his own attitude in every field. Certainly, it is possible to find a literary taste and a different eloquence in each of his works”.

KÜÇÜKÇEKMECE KENT KONSEYİ TOPLANDI

KÜÇÜKÇEKMECE KENT KONSEYİ TOPLANDI

Küçükçekmece Kent Konseyi’nin Eylül ayı olağan toplantısı, Dr. Mustafa Aydın Başkanlığında gerçekleştirildi.

İstanbul’un en büyük ve en kalabalık ilçelerinden Küçükçekmece’nin gelişmesi için çalışmalar yürüten Küçükçekmece Kent Konseyi’nin Eylül ayı olağan toplantısı, Konsey Başkanı Dr. Mustafa Aydın riyasetinde gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya’nın da iştirak ettiği toplantıda ilçe sorunları, sosyal ve kültürel yaşam, sağlık ve eğitim alanında yapılması gerekenler ele alınırken, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler de değerlendirildi.

—————————————————————————————————————————————
Küçükçekmece City Council’s September meeting was held under the presidency of Dr. Mustafa Aydın

Küçükçekmece City Council’s September meeting was held under the presidency of Dr. Mustafa Aydın, President of the Council, to develop İstanbul’s one of the biggest and most populous district, Küçükçekmece.
District Governor of Küçükçekmece Harun Kaya attended the meeting and he talked about district issues, what to do for field of health and education and activities which are planned for next term.

TBMM ESKİ BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’IN KATILIMI İLE KAHVALTI

TBMM ESKİ BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’IN KATILIMI İLE KAHVALTI

TBMM eski Başkanı Sayın İsmail Kahraman İstanbul Aydın Üniversitesi’ni ziyarete geldi.

IAU Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın birlikte sabah kahvaltılarını yaptılar ve güncel konuları konuşma fırsatı buldular. Kendisi İstanbul Aydın Üniversitesi’nin başarılarını ve faaliyetlerini yakinen takip ettiklerini, çalışmalarımızla gurur duyduğunu ifade ettiler. Dr. Mustafa Aydın, samimi düşünceleri ve ziyareti için kendisine teşekkürlerini sunuyor.

—————————————————————————————————————
Former President Of Grand National Assembly Of Turkey İsmail Kahraman visited İstanbul Aydın University.

President of Istanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın and İsmail Kahraman had breakfast together and talked about current issues. The Former President said that he is following activities and proud of works of IAU. Dr. Mustafa Aydın thanks to him for his sincere thoughts and visiting.

MARYLAND ÜNİVERSİTELERİNDEN İAÜ’YE ZİYARET

MARYLAND ÜNİVERSİTELERİNDEN İAÜ’YE ZİYARET

ABD’nin Maryland eyaletinden köklü üniversitelerinin temsilcilerinden oluşan bir heyet İstanbul Aydın Üniversitesi’ni ziyaret ederek Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’la görüştü.

ABD’nin doğu yakası eyaletlerinden Maryland’ın önemli üniversitelerinden temsilcilerin yer aldığı bir heyet, İstanbul Aydın Üniversitesi’ni ziyaret ederek Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’la bir görüşme gerçekleştirdi.
Konuyla ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, heyetle ortak proje, konferans ve eğitim programları gibi konuları görüştüklerini söyledi. Ziyaretin çok verimli geçtiğini ifade eden Dr. Mustafa Aydın, görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinin de gündeme geldiğini ifade etti.

————————————————————————————————————————————-
A delegation consisting of representatives of well-established universities in the US state of Maryland visited İstanbul Aydın University and met with President Dr. Mustafa Aydın.

A delegation of representatives from the most established universities in the US state of Maryland visited Istanbul Aydın University and met with President Dr. Mustafa Aydın.
President of Istanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın said that he talked with the delegation about joint projects, conferences and education programs.