Doç. Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Esenyurt Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti. Detaylar

EN: Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın visited Istanbul Aydın University’s (IAU) Esenyurt Application Campus Dentistry Faculty. Details

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi 2020 (EURIE) Belarus Milli Eğitim Bakanı Igor Karpenko’yu ağırladı. Detaylar

EN: Eurasia Higher Education Summit 2020 (EURIE), 5th of which is held this year, welcomed Igor Karpenko Minister of Belarus National Education. Details

EURIE kapsamında gerçekleştirilen “Yükseköğretimde Kadın Liderliği” panelinde konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan; “Akademik yaşamda kadının durumu fena değil ama yönetici ve lider pozisyonlarda muhakkak geliştirilmeye ihtiyaç duyuluyor” dedi Detaylar

EN: Prof. Dr. Zeliha Koçak, Higher Education Council’s (YOK) Executive Board Member, speaking at the ‘Women Leadership at Higher Education’ panel within EURIE, said ‘Women’s situation in academy is not bad, however management and leadership positions need to be improved.’ Details

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi 2020 (EURIE) kapsamında Türk Üniversiteleri ve Malezya Üniversiteleri iş birliği değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi Detaylar

EN: Turkish and Malaysian Universities cooperation evaluation meeting took place within Eurasia Higher Education Summit 2020 (EURIE) Details

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Tufan Koçak, Avrasya Yükseköğretim Zirvesi 2020 (EURIE) kapsamında düzenlenen “Yükseköğretimde Kadın Liderliği” paneline moderatör olarak katıldı. Detaylar

EN: Higher Education Council’s (YOK) Executive Board Member Prof. Dr. Zeliha Tufan Koçak attended the ‘Women Leadership in Higher Education’ panel organized within Eurasia Higher Education Summit 2020 (EURIE) as the moderator. Details

EURAS’ın bu yıl beşincisini düzenlediği Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) çalışmalarını tamamladı. Detaylar

EN: Fifth Eurasia Higher Education Summit (EURIE) organized by EURAS completed its operations. Details

Azerbaycan Bakü Petrol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elmaar Quasımov Avrasya Yükseköğretim Zirvesi 2020’ye (EURIE) katıldı Detaylar

EN: Azerbaijan’s Baku Higher Oil School’s Chancellor Prof. Dr. Elmaar Quasımov attended Eurasia Higher Education Summit 2020 (EURIE) Details

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi 2020’ye (EURIE) İran’ın prestijli üniversitelerinden Tebriz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mir Reza Majidi katıldı Detaylar

EN: Prof. Dr. Mir Reza Majidi, Chancellor of of University of Tabriz, one of the most prestigious Higher Education institutions of Iran attended Eurasia Higher Education Summit 2020 (EURIE) Details

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) ve Coimbra Brezilya Üniversiteler Birliği arasında iş birliği anlaşması imzalandı Detaylar

EN: Cooperation agreement was signed between Eurasian Universities Union (EURAS) and Coimbra Brazilian Universities Association Details

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Yönetim Kurulu toplantısı Avrasya Yükseköğretim Zirvesi 2020’de (EURIE) gerçekleştirildi. Detaylar

EN: Eurasian Universities Union (EURAS) Management Board meeting took place within Eurasia Higher Education Summit 2020 (EURIE). Details

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi 2020’ye (EURIE) katılan üniversite temsilcilerine Sultan Sarnıcı’nda gala yemeği düzenlendi Detaylar

EN: A gala dinner was organized in Sultan Cistern for the university representatives attending the Eurasia Higher Education Summit 2020 (EURIE) Details

Dünyanın en büyük yükseköğretim zirvelerinden biri olarak kabul edilen ve bu yıl beşincisi düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi-EURIE, “Uluslararası Eğitim için Birleşiyoruz” sloganı ile İstanbul’da başladı. Detaylar

EN: Eurasia Higher Education Summit-EURIE, one of the largest higher education summits around the world which had its fifth held this year, commenced with the slogan ‘We are gathering for International Education.’ Details

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Imagine Tomorrow ile geleceği yakalamış 70’ten fazla inovatif girişim yatırımcıyla buluşma olanağı buldu. Detaylar

EN: In the Imagine Tomorrow event taking place within Eurasia Higher Education Summit, more than 70 innovative enterprises were able to meet investors. Details

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Özellikle son zamanlarda sigaraya karşı çıkarılan yasalar ve uygulanan cezalar kapsamından sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona indi” dedi. Detaylar

EN: Turkish Anti-Smoking Association (TSSD) President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın said “Especially lately with the new regulations and penalties against smoking, number of smokers fell from 30 million to 20 million.” Details

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) öncesi son hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Detaylar

EN: Final preparation meeting before the Eurasia Higher education Summit (EURIE) was held. Details

KKTC Girne Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Serhat Akpınar İAÜ ziyareti gerçekleştirdi. Detaylar

EN: Chairman of TRNC Girne Amerikan University Serhat Akpınar visited IAU. Details

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar Sempozyumu İstanbul Aydın Üniversitesi, Neuroscience ve IMDA ortaklığında 13-14-15 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Detaylar

EN: Behavior Based Research in International Social Sciences symposium was held with the cooperation of Istanbul Aydın University, Neuroscience and IMDA, with the hosting of Istanbul Aydın University during 13-14-15 February 2020. Details

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu “Dünya Sigarayı Boykot Günü” etkinliğine katıldı. Detaylar

EN: Istanbul Aydın University’s (IAU) Chairman of the Board of Trustees, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın, attended the “World Smoking Cessation Day” event organized by Sağlık Bilimleri University. Details

Sakarya uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık İAÜ’yü ziyaret etti. Detaylar

EN: Sakarya Uygulamalı Bilimler University’s Chancellor Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık paid a visit to IAU. Details

Aydın Düşünce Platformu’nun Şubat ayı toplantısı Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ü ağırladı. “Türk Milli Eğitiminin Temel Meseleleri ve Türkiye Maarif Vakfı” başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda Akgün “Ülke olarak ciddi sınamalardan geçtik. Bunun bir parçası da eğitimdir. Eğitim modelimizin tartışılmasını sağlıklı bir şey olarak görüyorum ama bugün eklektik olarak bu yapıyı devam ettirmemiz gerekiyor” diye konuştu. Detaylar

EN: February meeting of Aydın Thinking Platform was attended by President of Turkey Maarif Association Prof. Dr. Birol Akgün. In the “Key Issues in Turkish National Education and Turkey Maarif Association” titled meeting, Akgün said “As a country we have been through same serious trials. Some of which happened in education. I believe it is healthy to discuss our education model but today we have to eclectically sustain this structure.” Details

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Avrupa Şampiyonu Tenis Takımı, Doç. Dr. Mustafa Aydın’ı ziyaret etti Detaylar

EN: Istanbul Aydın University’s (IAU) European Champion Tennis Team, visited Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın. Details

Doç. Dr. Mustafa Aydın, 16 bölümden oluşan “Trabzon’un Kur’an Hadimleri” belgeseli için dedesi Hafız İsmail Efendi ve babası Müftü Halit Aydın’ı anlattı. Detaylar

EN: Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın, talked about his grandfather Hafiz İsmail and father Muftu Halit Aydın for 16 episode long “Preachers of Koran in Trabzon” documentary. Details

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Esenyurt Sağlık Bilimleri Uygulama Kampüsü Diş Hekimliği Fakültesi uygulama kliniklerinde birebir uygulamalı eğitim başladı Detaylar

EN: Istanbul Aydın University (IAU) Esenyurt Health Sciences Application Campus’s Dentistry Faculty commenced its one-on-one practical education in its practice clinics. Details

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın “Sürdürülebilir Üniversite” konulu arama konferansına katıldı. Detaylar

EN: Istanbul Aydın University's (IAU) Chairman of the Board of Trustees, Assoc. Prof. Mustafa Aydın, attended the search conference with the topic of “Sustainable University”. Details

www.mustafaaydin.com