İstanbul Aydın Üniversitesi’nde (İAÜ) ilk yarıyıl değerlendirme toplantısı yapıldı Detaylar

EN: First semester evaluation meeting held at Istanbul Aydın University (IAU). Details

Küçükçekmece Kent Konseyi Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi Detaylar

EN: Küçükçekmece City Council Board of Executives Meeting was held. Details

Aydın Düşünce Platformu’nun düzenlediği “Türk Kültür Alanında Ufuk ve Ülkü” çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ı ağırladı. Çalıştayda Türkiye’nin ve Türk kültürünün geçmişi, bugünü ve geleceği ele alındı. Detaylar

EN: The “Horizon and Ideal in Turkish Culture Area” workshop organized by Aydın Thought Platform hosted Ahmet Misbah Demircan, Deputy Minister of Culture and Tourism. ” . Details

UFRAD Franchise Derneği Ocak ayı yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Sektördeki gelişmeler ve ihracata yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıya Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Nezif Emek ev sahipliği yaptı. Detaylar

EN: UFRAD Franchise Association held the January board meeting. Details

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) ‘9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’ planlaması için toplantı gerçekleştirdi. Detaylar

EN: Turkish Anti-Smoking Association (TSSD) held a meeting for the planning of “February 9th World Cigarette Boycott Day Details

Aydın Düşünce Platformu’nun ocak ayı toplantısında Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri uluslararası hukuk boyutuyla ele alan TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu.. Detaylar

EN: The President of TBB, Lawyer Prof. Dr. Metin Feyzioğlu said who handled the developments in the Eastern Mediterranean at the international meeting of Aydın Thought.. Details

Kıbrıs Düşünce Platformu’nun Ocak ayı toplantısına KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuk oldu. Detaylar

EN: TRNC President Mustafa Akıncı was the guest of the Cyprus Thinking Platform's January meeting. Details

Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde (KİÜ) birinci yarıyıl genel değerlendirilmesi gerçekleştirildi. Detaylar

EN: A general evaluation of the first semester was carried out at Cyprus Science University (KIU). Details

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) / Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Eğitim Komitesi Genişletilmiş Yönetim toplantısı yapıldı. Detaylar

EN: Turkish Exporters Assembly (TİM) / Service Exporters’ Association (HİB) Education Committee Extended Board meeting was held. Details

Küçükçekmece önceki dönem Kaymakamı Harun Kaya için kahvaltı ve ödül takdim programı düzenlendi. Detaylar

EN: A breakfast and awards presentation program was organized for Küçükçekmece District Governor Harun Kaya. Details

Yükseköğretimde kadın yöneticileri artırmak hedefiyle gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı (TULIP) başladı Detaylar

EN: Turkey University Leadership Improvement Program (TULIP), which was carried out with the aim of increasing female managers in higher education, started. Details

DEİK üyeleri ‘İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu’ nu gerçekleştirdiler. Detaylar

EN: DEİK members held the 'Election General Meeting for Business Councils'. Details

İstanbul Aydın Üniversitesi, Türk markasını dünyanın farklı ülkelerinde konumlanmasını sağlayan, Türk kalitesini birçok ülkeye duyuran dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı ‘Turquality’ kapsamına alındı. Detaylar

EN: Istanbul Aydın University has been included in the 'Turquality', the world's first and only state-supported branding program, which enables the Turkish brand to be positioned in different countries of the world and announces Turkish quality to many countries. Details

Doç. Dr. Mustafa Aydın başkanlığında BİL Kolejleri kurucu müdürleriyle online görüşmeler sağlanarak mevcut durum değerlendirmeleri yapıldı. Detaylar

EN: Online meetings were held with the founding directors of BİL Colleges and current situation assessments were made under the chairmanship of Assoc. Prof. Mustafa Aydın. Details

ABD-San Francisco State Üniversitesi Gastronomi bölümünden duayen akademisyenler İAÜ’de. Detaylar

EN: Doyen academicians who are from the Department of Gastronomy of the USA-San Francisco State University are at IAU. Details

Doç. Dr. Mustafa Aydın Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver’i ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem’i ziyaret etti. Detaylar

EN: Assoc. Prof. Mustafa Aydın visited Vice Minister of Environment and Urbanization Hasan Suver and Vice Minister of Family, Labor and Social Services Adnan Ertem. Details

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yükseköğretim Meclisi toplantısı YÖK Başkanı Yekta Saraç, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Üniversitelerin Mütevelli Heyet Başkanlarının katılımı ile gerçekleşti. Detaylar

EN: Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) Higher Education Assembly Meeting was held with the participation of the President of the CoHE Yekta Saraç, executive committee members, and the presidents of the boards of trustees of universities. Details

www.mustafaaydin.com