Küçükçekmece Kent Konseyi Toplantısı Dr. Mustafa Aydın Başkanlığı’nda Gerçekleşti

Küçükçekmece Kent Konseyi Toplantısı Dr. Mustafa Aydın Başkanlığı’nda Gerçekleşti

Küçükçekmece Kent Konseyi, Başkan Dr. Mustafa Aydın başkanlığında toplanarak Küçükçekmece’nin güncel meseleleri, problemleri ve çözüm yolları hakkında görüştü. Toplantıda, Küçükçekmece esnafının meselelerinden sportif tesislere kadar birçok mesele gündeme geldi. Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın, bir işi gerçekleştirmek için hedef belirlenmesi ve kararlı olunması gerektiğini ifade ederek, “Yapacağımız çalışmalarda imkân ve kabiliyetin en iyisini ortaya koyalım” dedi.

Ayrıca, Kent Konseyi gündeminde geleceğe yönelik gerçekleştirilmesi tasarlanan projeler de konuşuldu. Küçükçekmece’de 2018 yılı içerisinde “Gençlik geleceğe nasıl bakıyor?” başlıklı bir Gençlik Şurası düzenlenmesi gündeme geldi ve düzenlenecek şura için aksiyon planı çıkartılması kararlaştırıldı. Yine, baharın gelişiyle birlikte bir konsept oluşturularak bahar şenliği düzenlenmesi için gerekli fikir alışverişlerinde bulunuldu.


Member of the Küçükçekmece City Council has discussed current matters, problems and solutions under the presidency of Dr. Mustafa Aydın. During the meeting many problems about sport facilities and small business owner were became the main topic of conversation. Mentioning importance of the set a goal in order to reach them, President of the Küçükçekmece City Council Dr. Aydin “we should put a great effort and skills to reach success”
Besides, future projects of the council were put on the agenda. Also conference, themed “how does youth look to the future?” ,and spring festival were decided to organize during the year.

Dr. Aydın, İnşaat Teknolojileri Zirvesi’ne Katıldı

Dr. Aydın, İnşaat Teknolojileri Zirvesi’ne Katıldı

İnşaat sektörünün ülke ekonomimizdeki yeri ve öneminin konuşulduğu İnşaat Teknolojileri ve Mühendislik Zirvesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendisler Vakfı, Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı iş birliğiyle gerçekleşti. Zirveye, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Çevre ve Şehircilik eski bakanı Dr. Erdoğan Bayraktar ile özel sektör ve akademik çevrelerden 200’ü aşkın kişi katıldı.

Zirvede konuşan Dr. Mustafa Aydın, bütün sektörlerde çağın ve mevcut teknolojilerin gerektirdiği yeniliklerin benimsenmesi gerektiğini ifade ederek, “İnşaat sektörü ilerliyor. Ülkemizdeki ekonomik parametrelerden en önemlisi inşaat sektörüdür. Uluslararası arenalarda dünyanın en büyük 250 firması sıralamasında 45 Türk firması var. Bu alanda 2017 yılına kadar uluslararası 6 bin projeye imza attık. 200 milyar dolarlık bir ekonomik girdi sağladık” dedi.

Çevre ve Şehircilik eski bakanı Dr. Erdoğan Bayraktar ise Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunun unutulmaması gerektiğini hatırlatarak kentsel dönüşümün Türkiye’yi ve şehirleri kurtaracak bir proje olduğunu ifade etti. Ayrıca, eski Bakan Bayraktar, “İnşaat malzemesi satarak gelişmekte olan ülkelerde oyun kurucu olmalıyız. İnşaat sektörü bizim petrolümüzdür. Güçlü olamazsak hakkımızı değil almak, arayamayız bile” dedi.


Construction Technology and Engineering Summit where the construction industry’s place is discussed, was held in cooperation with Istanbul Aydın University, Engineers Foundation, Vatan Education and Technology Foundation. President of Istanbul Aydin University Dr. Mustafa Aydın, Former Minister of Environment and Urbanism Dr.Erdoğan Bayraktar, more than 200 people from the private sector and academicians have attended the meeting.
Dr. Mustafa Aydın stated that “the innovations required by the times and existing technologies should be adopted in all sectors, the Construction sector is moving forward. The most important economic parameter in our country is the construction sector. In the international arenas there are 45 Turkish companies in the order of the world’s biggest 250 firms. Until 2017, we have signed six thousand international projects in this area. We have provided an economic input of $ 200 billion.

Remembering that Turkey is an earthquake country, Former Minister of Environment and Urbanism Dr.Erdogan Bayraktar, has stated that the urban transformation will save the city. In addition, the former Minister Bayraktar, “we should be a leader in developing countries by selling construction materials. The construction sector is our petroleum. If we cannot get strong, we cannot even claim our rights.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker İAÜ’de

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker İAÜ’de

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehdi Eker, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen “Türkiye ve Gönül Coğrafyamız” konulu konferansa katılarak bir konuşma yaptı. Mehdi Eker’e İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Rektör Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ve rektör yardımcıları Prof. Dr. Ömer Özyılmaz ile Prof. Dr. Dinçer Bilir eşlik etti.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, birliktelik ruhuna dikkat çekerek Trablusgarp, Yemen, Çanakkale ruhunu yeniden harekete geçirmek gerektiğini ifade etti ve  “Ülkemizin düşmanları, zayıf yanımızı birlikteliğimiz olarak görüyor ve oradan saldırıyor. Bu yüzden birliktelik ruhunu yeniden harekete geçirmeliyiz” dedi.

Ardından “Türkiye ve Gönül Coğrafyamız” konferans konuşması yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehdi Eker, Türkiye’nin gönül coğrafyasının sınırlarını “Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Kuzey Afrika; yani bir bakıma, Akdeniz Havzası, Karadeniz Havzası ve Basra Körfezi, Hazar’ın ötesi” olarak tarif eti. Dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker,  “Bu sıkıntılı süreç zaman zaman bölgesel sorunları yaratıyor ve etkisi itibariyle küresel gelişmeleri etkileyen, tetikleyen hadiseler vuku buluyor. Örneğin Karadeniz Havzası’nın kıyısında yer alan, Karadeniz’e kıyısı olan Avrupa Birliği’nin bir çözüm üretemediğini görüyoruz. AB bir sistem, büyük bir güç, 500 milyonun üzerinde nüfusu var. Bütün Batı medeniyetlerinin kodlarının teşkil edildiği, doğduğu, büyüdü bir güç ama oraya çözüm üretmekte çaresiz kalıyor” ifadelerini kullandı.


AK party vice chairman and Former Minister of food, agriculture, and livestock Mehdi Eker has attended the conference, themed Turkey and the hearts of our regions”.  President of Istanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın, Rector of IAU Prof. Dr. Yadigar İzmirli, Vice Rector Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ and Prof. Dr. Dinçer Bilir have accompanied Mehdi Eker.

Making an opening speech at the conference Dr. Aydın has stated out unity and said “our enemies watch for an opportunity to divide us so we have to unite.

During the “Turkey and the hearts of our regions” that conference AK Party Deputy Chairman and Food Agriculture and Livestock Former Minister Mehdi Eker has defined  the borders of Turkey’s hearts geography  as the Balkans, the Caucasus, the Middle East, North Africa; the Mediterranean Basin, the Black Sea Basin and the Persian Gulf, beyond the Caspian. “The troublesome process sometimes creates regional problems, and there are incidents of incentives that affect global developments in terms of influence. For example, we see that the European Union, which is located on the shores of the Black Sea Basin and coasted to the Black Sea, cannot produce a solution. The EU has a system, a great power, a population of over 500 million. Western civilizations are a growing power, but it is helpless to produce solutions “.

 

 

UFRAD Franchising Derneği Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

UFRAD Franchising Derneği Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

UFRAD Franchising Derneği 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı Taksim Point Otel’de gerçekleştirildi. UFRAD Frachising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın Genel Kurul Toplantısı’na katılarak toplantıya başkanlık etti 14.Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanı’nın sunumunun ardından yönetim kurulun faaliyet raporu okundu. Ayrıca, yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi yapılarak derneğin 2018-2020 bütçe taslağı görüşülerek oylandı.


UFRAD Franchising Association 14th ordinary general meeting was held in Taksim Point Otel.  President of UFRAD Franchising Association Dr. Mustafa Aydın has moderated the meeting. After the presentation of Board Chairman, activity report of Board of Directors was read. The new period of the Board of Directors was elected and 2018-2020 performance budget was approved.

 

TSSD, 19. Olağan Genel Kurulu Dr. Mustafa Aydın’ın Katılımıyla Gerçekleşti

TSSD, 19. Olağan Genel Kurulu Dr. Mustafa Aydın’ın Katılımıyla Gerçekleşti

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin (TSSD) 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı Taksim Point Otel’de gerçekleştirildi. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın Genel Kurul Toplantısı’na katılarak toplantıya başkanlık etti.

19.Olağan Genel Kurul’da, Başkanlık Divanı’nın seçiminin ardından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Faaliyet raporu okundu. Ayrıca, yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üye seçimleri yapılmasının yanı sıra TSSD’nin kesin hesap bütçesi ve tahmini bütçe görüşülerek Genel Kurul’da oylandı.


Turkish Anti-Smoking Association 19th Ordinary General Meeting was held in Taksim Point Otel. President of Turkish Anti- Smoking Association Dr. Mustafa Aydın has moderated the meeting

At the 19th ordinary general meeting, after the election of presidency council, activity report of board of Directors and board of supervisors were read. Original member and substitute member was elected for the board of directors and board of supervisor.  Forecast budget and exact budget were approved.